(Foto: Kolsåstoppen 1923, C.G. Normann.)

«Her i Bærum bygd har jeg hjemme,
og så fagert sted finnes ei,
å nei aldri kan jeg vel glemme
sjø og strand, skog og mark og hei,
Oslofjorden blinker i det fjerne,
som en kjempe reiser Kolsås sig;
skjønne Bærum, mitt hjem, jeg vil verne,
jeg vil ære og elske dig.»

Utdrag fra Skolesangen for Stabekk høiere Almenskole

Det finnes ingen offisiell Bærumssang, men mange sanger og dikt om Bærum og de enkelte stedene i Bærum.

Vi har valgt å gjøre en del av sangene tilgjengelige via internett slik at flere kan bli kjent med denne delen av Bærums kulturhistorie. Vi har tatt med de opplysningene vi har om forfattere, år og sangenes opprinnelse. Vi håper å få hjelp til å skaffe til veie flere opplysninger om sangene og deres opphavsmenn.

Bærum bibliotek har kopier av de som er gjengitt her, og også andre dikt og sanger . De er samlet i Bærumssamlingen på hovedbiblioteket på Bekkestua . Der finnes også noter til de fleste sangene.

Titler

Førstelinjer

Translate »