Personvernerklæring

Personvern i Bærum bibliotek

Når du registrerer deg som låner i Bærum bibliotek og godtar reglementet anses dette som et samtykke til at biblioteket lagrer nødvendig informasjon om deg. Barn under 15 år må ha godkjennelse fra foresatte for å få lånekort.

Bærum bibliotek skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. All registrering av personopplysninger i våre systemer følger til enhver tid gjeldende norske lover for personvern.

Bærum bibliotek er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som brukes i våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser om personvern, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte biblioteket.

Bærum bibliotek sitt biblioteksystem, Bibliofil,  har en egen personvernserklæring. Denne dekker bruk av appen Bibliofil og katalogtjenesten på nett.

Biblioteket er en kommunal tjeneste. Bærum kommune har utarbeidet en personvernerklæring som omfatter hele kommunens virksomhet, Bærum kommunes personvernerklæring.
Bærum kommune har eget personvernombud.

Translate »