Personvernerklæring – Bærum bibliotek

Personvern i Bærum bibliotek

Når du registrerer deg som låner i Bærum bibliotek og godtar reglementet anses dette som et samtykke til at biblioteket lagrer nødvendig informasjon om deg. Barn under 15 år må ha godkjennelse fra foresatte for å få lånekort.

Bærum bibliotek skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. All registrering av personopplysninger i våre systemer følger til enhver tid gjeldende norske lover for personvern. Her kan du lese  Personopplysningsloven hos Lovdata.

Bærum bibliotek er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som brukes i våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser om personvern, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte biblioteket.

Biblioteket er en kommunal tjeneste. Bærum kommune har utarbeidet en personvernerklæring som omfatter hele kommunens virksomhet, Bærum kommunes personvernerklæring Bærum kommune har eget personvernombud

Personvern i biblioteksystemet Bibliofil

  • Bærum bibliotek bruker fagsystemet Bibliofil som leveres av Bibliotek-Systemer As.
  • Når du blir låner i Bærum bibliotek blir kontaktopplysningene dine lagret i bibiloteksystemet Bibliofil.
  • Personopplysningene lagres for at vi skal kunne administrere utlån av bøker og annet materiale til deg.
  • Når du blir låner gir du oss tillatelse til å oppbevare kontakt- og personopplysninger om deg i vårt biblioteksystem. Vi vil aldri utlevere disse opplysningene til tredjepart.
  • Du har selv ansvar for at personopplysningene du oppgir er riktige og oppdaterte. Personopplysninger kan endres på Mine sider eller ved å gi beskjed til biblioteket.
  • Du kan kreve opplysningene slettet innen en måned forutsatt at det ikke foreligger uoppgjorte forhold.
  • Vi må ha et minimum av opplysninger registrert om deg for at du skal kunne låne ved vårt bibliotek.

Personvernerklæringen under beskriver i detalj hvordan Bibliotek-Systemer As samler inn og bruker personopplysninger for biblioteket slik at vi kan låne ut materiale til deg.

Personvernerklæring – Bibliofil og eBokBib

 

Translate »