Meråpent bibliotek

READ THIS PAGE IN ENGLISH

Meråpent er et tilbud der du får tilgang til biblioteket utenom ordinære åpningstider. Biblioteket vil da være selvbetjent.

For å få tilgang til meråpent bibliotek må du først ha registrert deg som låner og mottatt lånekort. Deretter må du signere en avtale om tilgang til meråpent bibliotek, for at lånekortet ditt skal oppgraderes til adgangskort. Avtalen signeres ved oppmøte på et av bibliotekene i Bærum (gyldig legitimasjon må fremvises), eller digitalt i Bibliofil-appen eller på nettsidene våre med ID-porten.

For å logge deg inn på biblioteket i meråpen tid, må du skanne bibliotekkortet ditt og slå inn PIN-kode på innloggingspanelet ved bibliotekets inngangsdør. Du kan også benytte det digitale lånekortet ditt som du finner i Bibliofil-appen.

Du må være over 18 år for å få tilgang til meråpent bibliotek. Tilgangen er personlig, så påse at andre ikke blir med inn med din innlogging.

Voksne kan ha med mindreårige barn de har ansvar for (foresatte, nær familie, barnehageansatte). For barnas trygghet skal de ikke etterlates alene i meråpen tid.

For å benytte biblioteket i meråpen tid må du følge gjeldende ordensreglement. Bærum bibliotek forbeholder seg retten til å kunne inndra tilgangen til meråpent bibliotek hvis det viser seg at vilkårene i avtalen for tilgang til meråpent bibliotek blir brutt, eller man er til sjenanse for andre. Vi minner om at biblioteket er et offentlig rom der mange mennesker skal kunne oppholde seg og trives samtidig.

Meråpent bibliotek tilbys på alle våre bibliotek – Bekkestua, Sandvik, Rykkinn, Eiksmarka og Høvik.

Avtalen signeres digitalt med ID-porten på Mine sider …

Registrer deg som Meråpent-bruker

 

… eller ved oppmøte på et av bibliotekene i Bærum. Gyldig legitimasjon må kunne fremvises.

Avtale for tilgang til meråpent bibliotek Staffless library agreement

 

I meråpen tid kan du:

  • Benytte lokalene
  • Låne, levere, og hente reservert materiale
  • Lese tidsskrifter og bøker
  • Bruke PC og trådløst nett
  • Skrive ut dokumenter

 

Lån og låneregler

Ordensregler

 

Meråpent bibliotek på Bekkestua

På Bekkestua benyttes en egen inngangsdør i meråpen tid. Følg skilting.

Det er ikke tilgang til underetasjen og magasinet i meråpen tid.

Det er begrensede toalettmuligheter på Bekkestua i meråpen tid. Tilgjengelig toalett finnes i barneavdelingen.

Det er ikke anledning til å benytte kopimaskin eller Playstation i meråpen tid.

 

Sikkerhet

Biblioteket er kameraovervåket i meråpen tid. Lover og forskrifter som gjelder informasjonssikkerhet ved kameraovervåking er fulgt. Opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter, og slettes automatisk etter 7 dager.
I betjent åpningstid benyttes ikke videoovervåkning.

 

For alvorlige hendelser ring nødnummer

Politi 112

Brann 110

Ambulanse 113

Translate »