Leie av lokaler

Bærum bibliotek – ditt lokale litteraturhus

Foredrag Marte Michelet

Marte Michelet holder foredrag for en fullsatt sal på Bekkestua. Foto: Lasse Christensen

Bærum bibliotek er et litteraturhus i vid forstand. Vi har forfattertreff, foredrag, bokformidling, konserter, barneteater og mye annet i vårt program. Se Hva skjer for detaljert program.
Bibliotekavdelingene har forskjellige typer lokaler til bruk for arrangementene, og vi stiller dem gjerne til bruk også for andre. Vi vil gjerne bli brukt av alle gode krefter som vil fremme litteratur, musikk, film, debatt og ”folkeopplysning”.
Det er mulig å ha arrangementer på alle våre avdelinger, på hovedbiblioteket på Bekkestua, i Sandvika, Høvik, Eiksmarka og på Rykkinn. Se Avdelinger for kontaktinformasjon.

Planlegger du og din forening eller organisasjon et åpent møte med forfatter eller foredragsholder, et debattmøte eller lignende, kan kanskje biblioteket hjelpe deg med å få flere tilhørere. Ta eventuelt kontakt med barum@barum.folkebibl.no for nærmere avtale.

  • Er det et arrangement som passer spesielt godt inn i vår litteraturhusprofil, kan du søke om å få slippe å betale leie for sal eller møterom. Vi kan da være behjelpelig med å lage plakater og løpesedler. Bærum bibliotek blir da medarrangør.
  • Er du en lokal forfatter som utgir en bok på et etablert forlag kan du få presentere din bok på biblioteket. Gir du ut på eget forlag, ønsker vi å vurdere boken først. Du kan presentere boken (alene eller sammen med andre) gratis i et egnet lokale / område på biblioteket. Vi kan ikke love deg honorar, men bidra til markedsføring.

Vi stiller følgende betingelser:

  • Arrangementet må være åpent for alle
  • Temaet må ha en viss allmenn interesse
  • Er temaet politisk, må flere syn få slippe til
  • Vi vil ikke støtte eller godta arrangementer som fremmer brudd på norsk lov, fremmer hat eller diskriminering

 

Leie av lokaler i Bærum bibliotek

Bestill lokaler i Bærum bibliotek (NB! Kun Bekkestua)

NB! Foredragssalen på Bekkestua er i bruk som stemmelokale, både til forhåndstemming og på selve valgdagen 13. september. Den er derfor ikke tilgjengelig for utleie før 16. september 2021

Utleiesatser, se egen oversikt

Informasjon om smittevern og utleie

Biblioteket har et særlig ansvar som utleier av møtelokaler for å påse at smittevernhensynet blir overholdt. Det er viktig å holde nok avstand til hverandre, og derfor må vi begrense antall personer som kan oppholde seg i møtelokalene våre. Det er viktig at alle som besøker biblioteket føler at vi tar smittevern på alvor, og at det er et trygt sted å være.

Ved gjennomføring av arrangementer skal også nasjonale råd og regler for arrangementer følges. Et arrangement skal ha en ansvarlig arrangør. Han eller hun er ansvarlig for å sette seg inn i kravene til gjennomføring av arrangement i Covid-19-forskriften § 13 til 13d, og for å sørge for at kravene overholdes under arrangementet.

Denne høsten vil det i møterom Wolfgang være plass til kun 5 personer. I Karin er det plass til 10 personer. I den store salen er det tillatt med maks 20 personer.

Noen av våre leietakere har faste arrangementer/møter som tiltrekker seg langt flere enn 20 personer. Vi må derfor be de av dere dette gjelder om å treffe de nødvendige forholdsregler rundt dette. Biblioteket anbefaler å be om forhåndspåmelding på e-post.

Biblioteket har også en plikt til å oppbevare informasjon om alle som har deltatt på arrangementer i våre lokaler. Vi kommer derfor til å legge ut en liste der alle deltakerne må skrive ned sin kontaktinformasjon når man kommer til møtelokalet. Dette vil gjøre en eventuell smittesporing enklere. Skjemaet må signeres av den ansvarlige for arrangementet (den som leier lokalet f eks). Denne personen har et ekstra ansvar for å påse at smittevernreglene blir overholdt. Listene vil bli makulert etter et par uker. Det vil bli satt ut antibac i møtelokalene som vi oppfordrer alle deltakerne til å bruke.

Bibliotekets ansatte vil ta et ekstra ansvar for å desinfisere alt av utstyr og overflater før hver nye leietaker kommer.

Råd og regler fra Bærum kommune

Bærum bibliotek Bekkestua har 1 foredragssal og 2 møterom  til disposisjon. Møterommene kan ta 10-20 personer.
Vi gjør oppmerksom på at leietakere har ansvar for å overholde de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Det betyr å passe på at antall besøkende på møter er begrenset, at avstandsregelen følges, og at det kan fremvises en oversikt over hvem som deltar.

Ved bestilling, meld gjerne fra om hvor mange du tror kommer, hvordan du vil ha eventuelle bord stilt opp, og hva slags utstyr du trenger: Vi tilbyr lydanlegg med opp til tre trådløse mygger og en trådløs mikrofon. Vi har også mikrofoner som er gode til sang. Projektor, PC, whiteboard og flipover er tilgjengelig. I møterommene har vi TV for visning av presentasjoner og annet.
Vi leier ikke ut fredag og lørdag kveld, og ikke søndager og helligdager.

For spørsmål om utleie av lokaler, kontakt oss gjerne på e-post: utleie@barum.folkebibl.no

Vi behandler påmeldinger fortløpende

Kontakt gjerne Bibliotekkafeen når det gjelder evt. bevertning:
E-post: bekkestuabibliotekkafe@gmail.com
Telefon: 99 67 33 23

Bærum bibliotek Sandvika  har 2 møterom til disposisjon.
Vi leier kun ut i bibliotekets åpningstid . Vi har begrenset kapasitet pga koronasituasjonen:

  • Møterom Ramstad, Sandvika (2. etg), har plass til 5 personer
  • Møterom Jong, Sandvika (2. etg), har plass til  2 personer

Vi behandler påmeldinger fortløpende

 

Translate »