Leie av lokaler

Bærum bibliotek – ditt lokale litteraturhus

Alle våre møtelokaler og grupperom er stengt for publikum inntil videre på grunn av smittesituasjonen.

Foredrag Marte Michelet

Marte Michelet holder foredrag for en fullsatt sal på Bekkestua. Foto: Lasse Christensen

Bærum bibliotek er et litteraturhus i vid forstand. Vi har forfattertreff, foredrag, bokformidling, konserter, barneteater og mye annet i vårt program. Se Hva skjer for detaljert program.
Bibliotekavdelingene har forskjellige typer lokaler til bruk for arrangementene, og vi stiller dem gjerne til bruk også for andre. Vi vil gjerne bli brukt av alle gode krefter som vil fremme litteratur, musikk, film, debatt og ”folkeopplysning”.
Det er mulig å ha arrangementer på alle våre avdelinger, på hovedbiblioteket på Bekkestua, i Sandvika, Høvik, Eiksmarka og på Rykkinn. Se Avdelinger for kontaktinformasjon.

Planlegger du og din forening eller organisasjon et åpent møte med forfatter eller foredragsholder, et debattmøte eller lignende, kan kanskje biblioteket hjelpe deg med å få flere tilhørere. Ta eventuelt kontakt med barum@barum.folkebibl.no for nærmere avtale.

 • Er det et arrangement som passer spesielt godt inn i vår litteraturhusprofil, kan du søke om å få slippe å betale leie for sal eller møterom. Vi kan da være behjelpelig med å lage plakater og løpesedler. Bærum bibliotek blir da medarrangør
 • Er du en lokal forfatter som utgir en bok på et etablert forlag kan du få presentere din bok på biblioteket. Gir du ut på eget forlag ønsker vi å vurdere boken først. Du kan presentere boken (alene eller sammen med andre) gratis i et egnet lokale / område på biblioteket. Vi kan ikke love deg honorar, men bidra til markedsføring

Vi stiller følgende betingelser:

 • Arrangementet må være åpent for alle
 • Temaet må ha en viss allmenn interesse
 • Er temaet politisk, må flere syn få slippe til
 • Vi vil ikke støtte eller godta arrangementer som fremmer brudd på norsk lov, fremmer hat eller diskriminering

 

Leie av lokaler i Bærum bibliotek

Det er for øyeblikket ikke mulig å bestille lokaler hos Bærum bibliotek. Link til bestillingsskjema kommer tilbake når funksjonaliteten er på plass igjen.

Utleiesatser, se egen oversikt

Bærum bibliotek Bekkestua har 1 foredragssal og 2 møterom  til disposisjon. Møterommene kan ta 10-20 personer.
Vi gjør oppmerksom på at leietakere har ansvar for å overholde de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Det betyr å passe på at antall besøkende på møter er begrenset, at avstandsregelen følges, og at det kan fremvises en oversikt over hvem som deltar.

Ved bestilling, meld gjerne fra om hvor mange du tror kommer, hvordan du vil ha eventuelle bord stilt opp, og hva slags utstyr du trenger: Vi tilbyr lydanlegg med opp til tre trådløse mygger og en trådløs mikrofon. Vi har også mikrofoner som er gode til sang. Projektor, PC, whiteboard og flipover er tilgjengelig. I møterommene har vi TV for visning av presentasjoner og annet.
Vi leier ikke ut fredag og lørdag kveld, og ikke søndager og helligdager.

Begrensninger pga Korona-pandemien

Som utleier av møtelokaler har biblioteket ansvar for å påse at smittevernhensynet blir overholdt. Det er viktig å holde nok avstand, og vi må derfor begrense antall personer som kan oppholde seg i lokalene:

 • Salen har plass til 45 personer (normalt 120 personer)
 • Møterom Wolfgang har plass til 5 personer (normalt 12 personer)
 • Møterom Karin har plass til 10 personer (normalt 20 personer)
 • Karin og Wolfgang kan slås sammen og har da plass til 15 personer (normalt 32 personer)
 • Møterom Ramstad, Sandvika, har plass til 5 personer
 • Møterom Strand, Sandvika, har plass til 5 personer
 • Møterom Jong, Sandvika, har plass til  2 personer

Arrangør av møter og arrangementer skal ha oversikt over hvem som er til stede og har  plikt til å oppbevare informasjon om alle som har deltatt. Denne informasjonen skal slettes etter 10 dager.Biblioteket legger ut lister der alle deltakerne må skrive ned kontaktinformasjon når man kommer til møtelokalet. Dette er for å gjøre eventuell smittesporing enklere. Skjemaet må signeres av arrangør / ansvarlig for arrangementet. Denne personen har et ekstra ansvar for å påse at smittevernreglene blir overholdt.

Bibliotekets ansatte vil desinfisere alt av utstyr og overflater før hver nye leietaker kommer. Det settes ut antibac i møtelokalene som vi oppfordrer alle deltakerne til å bruke. Vi oppfordrer alle leietakere om å følge de smittevernregler som til enhver tid gjelder, slik at biblioteket fortsetter å være et trygt sted å være.

For spørsmål om utleie av lokaler, kontakt oss gjerne på e-post: utleie@barum.folkebibl.no

Vi behandler påmeldinger fortløpende

Kontakt gjerne Bibliotekkafeen når det gjelder evt. bevertning:
E-post: bekkestuabibliotekkafe@gmail.com
Telefon: 99 67 33 23

Bærum bibliotek Sandvika  har 3 møterom til disposisjon.
Vi leier ikke ut fredag og lørdag kveld, og ikke søndager og helligdager . Vi har begrenset kapasitet pga koronasituasjonen:

 • Møterom Ramstad, Sandvika (2. etg), har plass til 5 personer
 • Møterom Strand, Sandvika (3. etg), har plass til 5 personer
 • Møterom Jong, Sandvika (3. etg), har plass til  2 personer

Vi behandler påmeldinger fortløpende

Rykkinn grendehus
Driftsansvar for Rykkinn Grendehus er nå overtatt av Grendehusgruppa i Berger og Rykkinn Vel. Avtale om utleie skjer ved bestilling via e-post bergrykk@online.no eller på telefon til Grendehuskontakten 977 80 423.

 

Translate »