Trivselsregler

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel. Dersom reglene ikke overholdes, kan vedkommende vises midlertidig bort fra biblioteket.

Bøker og andre medier, møbler og utstyr må behandles med forsiktighet.

Personer som er synlig påvirket av rusmidler og/eller personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket.

Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler i eller umiddelbart utenfor bibliotekets lokaler. Soving i biblioteket er ikke tillatt.

Personer som opptrer truende eller på annen måte er til sjenanse for andre skal vises bort fra biblioteket.

Salg og markedsføring, som ikke er avtalt på forhånd, er ikke tillatt.

Førerhund er tillatt i biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Varig utestenging fra biblioteket er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Vedtatt av ledermøtet 13.05.2014, revidert i ledermøte 29.09.2023

 

English version:

All visitors must comply with the rules of the library and the general rules of good behavior. If these rules are not followed, the person in question may be temporarily excluded from the library.

Books and other material, furniture and equipment must be handled with care.

Persons who are visibly intoxicated and/or persons trading alcohol or drugs, must leave the library. Any consumption of alcohol or use of drugs is strictly prohibited. Sleeping in the library is not permitted.

Persons who threaten or annoy others must leave the library.

Any sale, marketing or soliciting, not explicitly agreed upon in in writing in advance, is not permitted.

Guide dogs for the blind or visually impaired are permitted in the library. Other pets/animals are not permitted in the library.

Permanent exclusion from the library is a serious intervention of a person’s rights and will be acted upon according to the rules and regulations of the Public Administration Act.

Translate »