Lokalhistorie

Søk etter lokalhistoriske bilder fra Bærum

Om bildebasen | Del ditt bilde! | Andre databaser

Nyeste artikler:

Bærums verk

Flere bilder av masovnen. Bilder fra Bærums Verk. Bærums Verk, en industribedrift anlagt 1610 som jernverk og drevet for kongens regning, privateid fra 1624. En av de eldste bedriftene i landet. Se menyen, Industri og næring, for mer informasjon. Digitalt museum Flere...

Ansatte ved Bærums Verk

Magnus Tveten om forvaltere og formænd. Hentet fra Bærum - en bygd histroie. B.2. 1924 Embret Embretsen var i mange aar forvalter ved verket og er den første vi har fuldt paalidelige oplysninger om. Han var født omkring 1764 og gift med Anne Catrine f. Meyer som var 4...

Bærums verk ved M. Tveten

Fra Bærum – en bygds historie. B.2 1924 Magnus Tveten. Bærums Verk Bærums verk har i et langt tidsrum spillet en vigtig rolle i bygden. Paa grund av de vidtgaaende privilegier, verkseierne i 1600-aarene fik over skogene, og ved den kul- og malmtrafik som foregik, kom...

Bærum Verks historie

I 1603–04 ble det funnet jernmalm i områdene ved Kirkerudåsen og Eineåsen, og i 1610 inngikk Christian 4 en kontrakt med Paul Smelter, kongens bergverksmann, som for egen regning bygde smeltehytte på Wøyen. Her var 33 mann i virksomhet. Noe senere ble det bygd hytte...

Bebyggelsen på Bærums Verk

Se alle bildene av hovedbygningen. Se alle bilder av Verksgata. Se alle bilder av Slottet Se alle bilder av Klokkeboden.     Se flere bilder av Vekterstua. Flere bilder av Kuba Se flere bilder av Fyrhuset.     Bilder av...

Aviser:

Du kan lese lokalavisen Asker og Bærums budstikke (1898 – 2003)  –  Budstikka (2004 – ) via Nasjonalbibliotekets tjeneste Aviser fra bibliotekets  PC-er og i det trådløse nettverket i biblioteket.

Kart:

Bærumssamlingen har mange historiske kart som ikke er digitalisert

Om Bærumssamlingen:

Bærumssamlingen er bibliotekets egen lokalsamling.  Den  består av ulike materialtyper som alle forteller historier om hvordan Bærum er –  eller slik det en gang var.  Besøk oss gjerne i Bærum bibliotekes lokaler på Bekkestua dersom du ønsker å bla i bøker, se på bilder, kart eller annet materiale –  eller rett og slett  ønsker hjelp til å finne fram i lokalhistorien.

Merk at en stor del av det lokalhistoriske materialet, både lyd, bilder og tekst nå er digitalisert og tilgjengelig på nett.

Translate »