Lokalhistorie

Søk etter lokalhistoriske bilder fra Bærum

NB! Bestilling og kommentarer fungerer for tiden ikke. Ta direkte kontakt!

Om bildebasen | Del ditt bilde! | Andre databaser

Nyeste artikler:

Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum

Etter Svartedauden 1349-1350 og epidemiene som fulgte, var store deler av Bærum folketom. Men etter som årene gikk, steg folketallet. I perioder med krig, nødsår og farsotter kunne dødsfallene bli mange. Det er beregnet at i årene like før Svartedauden bodde omkring...

Seterliv i Bærumsmarka

Fra: Bærumsmarka før og nå. 1999 Trygve Christensen. Seterliv - også i Bærumsmarka Haslumseter er det seternavnet som i dag er best kjent i Bærumsmarka. Setertjernet og Setermyra like ved understreker at vi er på gamle setertrakter, og Seterbekken har sitt utspring i...

Bærums verk

Flere bilder av masovnen. Bilder fra Bærums Verk. Bærums Verk, en industribedrift anlagt 1610 som jernverk og drevet for kongens regning, privateid fra 1624. En av de eldste bedriftene i landet. Se menyen, Industri og næring, for mer informasjon. Digitalt museum Flere...

Ansatte ved Bærums Verk

Magnus Tveten om forvaltere og formænd. Hentet fra Bærum - en bygd histroie. B.2. 1924 Embret Embretsen var i mange aar forvalter ved verket og er den første vi har fuldt paalidelige oplysninger om. Han var født omkring 1764 og gift med Anne Catrine f. Meyer som var 4...

Bærums verk ved M. Tveten

Fra Bærum – en bygds historie. B.2 1924 Magnus Tveten. Bærums Verk Bærums verk har i et langt tidsrum spillet en vigtig rolle i bygden. Paa grund av de vidtgaaende privilegier, verkseierne i 1600-aarene fik over skogene, og ved den kul- og malmtrafik som foregik, kom...

Aviser:

Du kan lese lokalavisen Asker og Bærums budstikke (1898 – 2003)  –  Budstikka (2004 – ) via Nasjonalbibliotekets tjeneste Aviser fra bibliotekets  PC-er og i det trådløse nettverket i biblioteket.

Kart:

Bærumssamlingen har mange historiske kart som ikke er digitalisert

Om Bærumssamlingen:

Bærumssamlingen er bibliotekets egen lokalsamling.  Den  består av ulike materialtyper som alle forteller historier om hvordan Bærum er –  eller slik det en gang var.  Besøk oss gjerne i Bærum bibliotekes lokaler på Bekkestua dersom du ønsker å bla i bøker, se på bilder, kart eller annet materiale –  eller rett og slett  ønsker hjelp til å finne fram i lokalhistorien.

Merk at en stor del av det lokalhistoriske materialet, både lyd, bilder og tekst nå er digitalisert og tilgjengelig på nett.

Translate »