Lokalhistorie

Søk etter lokalhistoriske bilder fra Bærum

Om bildebasen | Del ditt bilde! | Andre databaser

Nyeste artikler:

Bærum Verks historie

I 1603–04 ble det funnet jernmalm i områdene ved Kirkerudåsen og Eineåsen, og i 1610 inngikk Christian 4 en kontrakt med Paul Smelter, kongens bergverksmann, som for egen regning bygde smeltehytte på Wøyen. Her var 33 mann i virksomhet. Noe senere ble det bygd hytte...

Bebyggelsen på Bærums Verk

Se alle bildene av hovedbygningen. Se alle bilder av Verksgata. Se alle bilder av Slottet Se alle bilder av Klokkeboden.     Se flere bilder av Vekterstua. Flere bilder av Kuba Se flere bilder av Fyrhuset.     Bilder av...

Personer knyttet til Bærums Verk – verkseiere

Bildene er fra Bærum biblioteks bildebase. Kong Christian IV sluttet i 1610 kontrakt på åremål med Paul Smelter, kongens bergverksmann, som på egen bekostning skulle bygge smeltehytte i Bærum. Paul Smelter - kongens bergverksmann "Den 17. februar 1610 skrev kong...

Trekullproduksjon / kølabrenning

Utvinning og bearbeiding av jern i Norge tok til de siste århundrene f. Kr. basert på myrmalm. Større kvanta jern ble først produsert da bergverksdrifta kom i gang fra 1500-tallet. I løpet av 1600-tallet ble det starta flere verk som fikk lang levetid.  Blant dem var...

Aviser:

Du kan lese lokalavisen Asker og Bærums budstikke (1898 – 2003)  –  Budstikka (2004 – ) via Nasjonalbibliotekets tjeneste Aviser fra bibliotekets  PC-er og i det trådløse nettverket i biblioteket.

Kart:

Bærumssamlingen har mange historiske kart som ikke er digitalisert

Om Bærumssamlingen:

Bærumssamlingen er bibliotekets egen lokalsamling.  Den  består av ulike materialtyper som alle forteller historier om hvordan Bærum er –  eller slik det en gang var.  Besøk oss gjerne i Bærum bibliotekes lokaler på Bekkestua dersom du ønsker å bla i bøker, se på bilder, kart eller annet materiale –  eller rett og slett  ønsker hjelp til å finne fram i lokalhistorien.

Merk at en stor del av det lokalhistoriske materialet, både lyd, bilder og tekst nå er digitalisert og tilgjengelig på nett.

Translate »