Lokalhistorie

Søk etter lokalhistoriske bilder fra Bærum

Om bildebasen | Del ditt bilde! | Andre databaser

Nyeste artikler:

Sigmund Skard

  "Ingen som kom han nær, kunne unngå å leggja merke til at han var ein personlegdom, ei uvanleg kraft. Han var eit renessansemenneske som femnde så vidt; det stråla interesse og eldhug frå han, ,ja, men meir enn det, alt var bunde saman med ein sterk sans for...

Sigmund Skard – målreising

"..den målreising som hadde vore ei hjartesak for meg heilt frå min tidlege ungdom" "I 1963 hadde eg gitt ut eit kampskrift med tittelen Målstrid og massekultur. Der freista eg å setja målrørsla inn i den verdssituasjonen som no tydeleg laga seg til. Også vårt land...

Sigmund Skard – Bibliografi

Utarbeidd av Det Norske Samlaget 2003 Sakprosa Norsk Ordbok. Historie, plan, arbeidsskipnad. 1932 A.O.Vinje og antikken. 1938 The Voice of Norway. (Med Halvdan Koht) 1944 The Use of Color in literature. 1946 Til Marcus Thranes Idéhistorie. 1949 Amerikanske problem....

Otto Hagebergs tale ved 100 års-markeringa

Otto Hageberg: TALE 100-ÅRSMARKERING, Sigmund Skard (1903-2003) Det Norske Samlaget 19.08. 2003 Sigmund Skard var fødd 31. juli 1903, det vil seia at for tre veker sidan var det 100 år sidan. Han døydde i 1995 før han fylte 92. Det er fint at Det Norske Samlaget legg...

Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum

Etter Svartedauden 1349-1350 og epidemiene som fulgte, var store deler av Bærum folketom. Men etter som årene gikk, steg folketallet. I perioder med krig, nødsår og farsotter kunne dødsfallene bli mange. Det er beregnet at i årene like før Svartedauden bodde omkring...

Aviser:

Du kan lese lokalavisen Asker og Bærums budstikke (1898 – 2003)  –  Budstikka (2004 – ) via Nasjonalbibliotekets tjeneste Aviser fra bibliotekets  PC-er og i det trådløse nettverket i biblioteket.

Kart:

Bærumssamlingen har mange historiske kart som ikke er digitalisert

Om Bærumssamlingen:

Bærumssamlingen er bibliotekets egen lokalsamling.  Den  består av ulike materialtyper som alle forteller historier om hvordan Bærum er –  eller slik det en gang var.  Besøk oss gjerne i Bærum bibliotekes lokaler på Bekkestua dersom du ønsker å bla i bøker, se på bilder, kart eller annet materiale –  eller rett og slett  ønsker hjelp til å finne fram i lokalhistorien.

Merk at en stor del av det lokalhistoriske materialet, både lyd, bilder og tekst nå er digitalisert og tilgjengelig på nett.

Translate »