Kirker i Bærum

Bærum har to bevarte middelalderkirker, Tanum kirke fra første halvdel av 1100-tallet og Haslum kirke fra siste halvdel av 1100-tallet. Helt fram til 1894 var Asker og Bærum ett prestegjeld/sokn. Asker kirke var hovedkirke og Tanum og Haslum annekskirker. Bryn kirke...

Tanum kirke

Flere bilder av Tanum kirke Tanum kirke, Tanumveien 133, Bærum, kirke for Tanum menighet, hvitkalket steinkirke fra første halvdel av 1100-tallet med rektangulær grunnplan, takrytter med spir fra 1625 og våpenhus i tre. Legenden forteller at Tanum kirke egentlig...

Fra Bærumsboka Tanum kirke

Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924. Ivar Næss. Bygningshistorie. Sta. Maria kirke, Tanum, Vestre Bærum Kirkens historie Første gang denne kirkebygning er nævnt er i mai 1324 i forbindelse med et gaardssalg, idet endel av gaarden «Gata» i Tanum...

Haslum kirke

Flere bilder av Haslum kirke Haslum kirke, Gamle Ringeriksvei 86, Bærum, steinkirke i romansk stil fra annen halvdel av 1100-tallet. Kirken som har korsformet grunnplan og åttekantet takrytter med spir over krysset (antakelig fra 1600-tallet) er bygd i hvitkalket...

Fra Bærumsboka Haslum kirke

Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924. Ivar Næss. Bygningshistorie. Haslum kirke i Østre Bærum De ældste efterretninger om kirken er indirekte vidnesbyrd om dens eksistens gjennem gamle breve og dokumenter om salg og gave av jordegods. Første gang den nævnes paa...

Bryn kirke

Flere bilder av Bryn kirke Bryn kirke, Økrivn. 3, Bærum, kirke for Bryn menighet. Nyromansk langkirke i tegl, bygd i 1861, (ark. Peter Høier Holtermann), ombygd i 1911 og restaurert i 1961. Kirken har 400 sitteplasser. Kunstneren Emmanuel Vigeland har satt sitt...
Translate »