Tanum kirke

Tanum kirke 2009. Fotograf: Lasse Christensen

Flere bilder av Tanum kirke

Tanum kirke, Tanumveien 133, Bærum, kirke for Tanum menighet, hvitkalket steinkirke fra første halvdel av 1100-tallet med rektangulær grunnplan, takrytter med spir fra 1625 og våpenhus i tre. Legenden forteller at Tanum kirke egentlig skulle ligge et annet sted, men en natt ble bygningsmaterialene flyttet til det nåværende stedet. En dendrokronologisk undersøkelse fra 1995 av årringene på to stokker som er funnet over koret i kirken, viser at trærne var felt i 1125–26. Tanum kirke kunne derfor trygt feire sitt 850-årsjubileum i 1996.
Fra Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, 2008

Første gang denne kirkebygning er nævnt er i mai 1324 i forbindelse med et gaardssalg, idet endel av gaarden «Gata» i Tanum kirkesogn den gang blev solgt til Nicolaialteret i Halvards kirke i Oslo. Den er paa lignende maate nævnt 23. mars 1348, og 3. mai 1436 kundgjør 3 lagrettemænd at de var vidne til et gaardssalg angaaende kirken, likeledes et dokument av 25. april 1389, og paa denne tid fremgaar det at kirken den gang var et samlingssted i bygdens liv som en virkelig sognekirke. Lignende oplysninger er der desuten fra flere diplomer fra tiden 1389-1470 der omhandler salg eller gave av jordegods. Man kan av disse vidnesbyrd gaa ut fra at Tanum kirke i det 14. og 15. aarhundrede var kirke for vestre del av Bærum, likesom Haslum kirke var for østre.
Les mer i «Bærum : en bygds historie», 2008

Tanum kirke

1905 Høsttakkefest Tanum kirke

Translate »