Jar Husmorlag

Jar Husmorlag

Husmorlaget ble stiftet i 1927. Formålet skulle være å fremme hjemmenes vel «i etisk, sosial, kulturell, økonomisk og hygienisk henseende». I dette lå det et spesielt ønske om å arbeide for kretsens nye folkeskole, derfor ble de enige om en paragraf  som vedtok at det...
Fra historien til Wøyen guttehjem

Fra historien til Wøyen guttehjem

  Historien til guttehjemmet på Wøyen i Bærum begynner i en trevilla i Jacob Aalls gate i Kristiania. Pastoren Egede Nissen (senere kalt Severus) ønsket å gi de mange fattige barna en kristelig oppdragelse og  mulighet til å kunne bli det han kalte for nyttige...
Translate »