Fra historien til Wøyen guttehjem

Fra historien til Wøyen guttehjem

  Historien til guttehjemmet på Wøyen i Bærum begynner i en trevilla i Jacob Aalls gate i Kristiania. Pastoren Egede Nissen (senere kalt Severus) ønsket å gi de mange fattige barna en kristelig oppdragelse og  mulighet til å kunne bli det han kalte for nyttige...
Translate »