Bærum har to bevarte middelalderkirker, Tanum kirke fra første halvdel av 1100-tallet og Haslum kirke fra siste halvdel av 1100-tallet.

Helt fram til 1894 var Asker og Bærum ett prestegjeld/sokn. Asker kirke var hovedkirke og Tanum og Haslum annekskirker.

Bryn kirke ble innviet i august 1861 og lå under Asker prestegjeld fram til 1894  da prestegjeldet ble delt i Asker, Vestre Bærum og Østre Bærum prestegjeld.

Anton B. Rustad skrev kapitlet «Bygdens prester» til «Bærum : en bygds historie. 2», som kom i 1924.
Boka er digitalisert og er tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket.
Les e-bok

Bilder av kirker i Bærum

 

En av de beste kildene til informasjon om norske kirkebygg er Norges kirker. Norges Kirker på nett er et samarbeidsprosjekt mellom NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Av kirkene i Bærum er følgende omtalt:

Tanum kirke – av Sigrid Marie Christie, Håkon Christie
Haslum kirke – av Sigrid Marie Christie, Håkon Christie
Bryn kirke – av Sigrid Marie Christie, Håkon Christie
Høvik kirke – av Sigrid Marie Christie, Håkon Christie
Jar kirke – av Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Translate »