Seterliv i Bærumsmarka

Fra: Bærumsmarka før og nå. 1999 Trygve Christensen. Seterliv – også i Bærumsmarka Haslumseter er det seternavnet som i dag er best kjent i Bærumsmarka. Setertjernet og Setermyra like ved understreker at vi er på gamle setertrakter, og Seterbekken har sitt...

Husmannsvesen og seterliv

Husmannsplasser Bilder av husmannsplasser i Bærum Viktige kilder: En av de viktigste kildene til informasjon om husmannsveset og de enkelte husmannsplassene i Bærum er Arne Mohus’ oversikt «Husmannsplasser i Bærum». I perioden 1988 – 1996 ble...

Rolighølet

Husmannsplass under Øvre Ringi. Sannsynligvis ryddet i slutten av 1820-årene. Første rydningsmann var, i følge Kittelsen og Harboes artikkel fra 2000,  Hans Larsen.   ROLIGHULLET – ROLIHØLET.  Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.1. 1988 Navnet er...

Jordbærhaugen

Jordbærhaugen var husmannsplass under By gård i Lommedalen. Flere bilder av Jordbærhaugen JORDBÆRHAUGEN gnr. 106. Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.3. 1993 Jordbærhaugen ligger lengst nord av de tre gårdene på By. Gården ligger helt under åsen, vest for...

Burås

Burås var husmannsplass under Bjørum gård, senere Bærums Verk BURÅS, Buraas.  Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.1. 1988. Burås er en av de 13 husmannsplassene under Bjørum, som er nevnt i 1766. Siden Conrad Clausen i 1778 kjøpte Bjørum, har Bjørumskogen og...
Translate »