Husmannsplass under Øvre Ringi. Sannsynligvis ryddet i slutten av 1820-årene. Første rydningsmann var, i følge Kittelsen og Harboes artikkel fra 2000,  Hans Larsen.

Husmannsplass

Rolighølet 2011

 

ROLIGHULLET – ROLIHØLET.  Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.1. 1988
Navnet er passende på stedet. Husene på plassen ligger «rolig» og idyllisk til. Rolihølet ligger ved Svartebekken, et stykke nord for Haugsvollen. – Det bodde bare en husmannsfamilie i Rolihølet. Lars Hansen og Ragnhild Sørensd. ryddet og bygde husene på plassen.

Idag finner en her i ville skogen flere små løkker med steinrøyser omkring. Disse vitner om et slit for levebrødet, men også lykkelige år for de to snille og blide bureiserne. Løkkene er nå tilvokst med skog. – De ryddet først noen flekker oppe ved Rallaren på Ytre Ramsås. Derfra måtte de flytte på grunn av beiterett.

Lars Hansen var i 1865 37 år og kona Ragnhild 43 år. En pleiesønn, Jens Jensen var 13 år. Husmannen Lars kom fra Asker, og Ragnhild var fra Langebru. På plassen hadde de 1 ku og 2 sauer. De sådde 1/8 tønne havre, og satte 2 tønner poteter. – I 1875 var Lars Hansen benevnt bygselmann. Han drev med skogsarbeide. Pleiesønnen Jens Jensen er ikke nevnt. Her bodde en kvinne, Randi Herbrandsd., 53 år gammel. Hun var losjerende og arbeidet som seterbudeie. – Ragnhild døde i 1903. En tid senere falt Lars Hansen i Holobakken og brakk lårhalsen. Han måtte bruke krykker så lenge han levde.

Lars Hansen bodde fortsatt i Rolihølet. Han strevde med de nødvendige gjøremål, selv om alt ble tyngre. Emilie, en eldre jente, stelte for ham etter at kona døde. – I lengden greide den gamle sliteren det ikke lengre. En vinterdag ble han hentet av to av sønnene på Øvre Ringi. Godt innpakket ble han kjørt i sluffe til Løkka ved Holo, der han fikk husrom. Det var vemodig å ta avskjed med hjemmet sitt i Rolihølet.

Lars Hansen døde i 1910. På Tanum kirkegård, på nordsiden av inngangen til kirken, ligger graven. Her står en liten marmorplate med navnene på de to husmannsfolkene fra Rolihølet. En liten stubb etter’n Lars, som kommunekasserer Johan Staxrud hadde lært:

«Aa kjenner du gutten fra Rolighølet?
Han lå på slean og skreik og kjørde,
han tore itte over den myra fara
for trost og stara – for eikorn og hara,
for reven».

Alfred Iversen forteller en historie fra Rolighølet om Lars Hansen og kona Ragnhild:

Husmannsplass

Lars og Ragnhild Rolighølet

Opptak fra 17/11-1959:

Translate »