Vil du skaffe kunnskap om en enkeltperson eller din families avstamning?
Vi har litteratur og hjelpemidler for deg som ønsker å drive med slektsforskning.
Det er en god ide å samle inn så mange opplysninger som mulig om slekten eller personen før du besøker oss. Det kan være opplysninger om fødsel, vigsel eller dødsfall. Ønsker du bygdebøker eller annen litteratur som ikke finnes på Bærum bibliotek, bestiller vi gjerne inn fra bibliotek rundt i landet. Vær oppmerksom på at mye kildemateriale nå ligger digitalt. Nasjonalbibliotekets har digitalisert mye

  • Bøker om slektsforskning i Bærum bibliotek
  • Kirkebøker fra Asker/Bærum –  i bokform
  • Folketellinger/manntall fra Asker/Bærum –  i bokform

Anbefalte ressurser og hjelpemidler

Starte med slektsgransking Starttips fra Arkivverket


Filmen er laget av Arkivverket

Finn din slekt Arkivverkets veiledning til å komme i gang med slektsgransking
Digitalarkivet Arkivverkets digitale inngang til kildemateriale som folketellinger, kirkebøker og skiftebøker
Registreringssentralen for historiske data RHD, Universitetet i Tromsø Kildemateriale som folketellinger, kirkebøker og skiftebøker.
Slekt og Data Medlemsorganisasjon for slektsforskere. Mange nyttige lenker, bl.a. Gravminner i Norge
Aviser Mange aviser er digitalisert og tilgjengelige fra Nasjonabibliotekets sider
Dokumentasjonsprosjektet Bl.a. søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne
Norsk slektshistorisk forening Nasjonal forening for slektsforskere
Familysearch Mormonernes slektsforskningstjeneste
Help til å lese gotisk håndskrift.  Fra Arkivverket
Slektinorge,no Oversikt over nyttige ressurser

Emigranthistorie

The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation Family History Center. Emigranter som kom til Amerika via Ellis Island
Norway-Heritage Emigrasjonshistorie og emigrantskip fra Norway Heritage
Norsk utvandrermuseum   Museum og forskningssenter for norsk utvandrerhistorie

Translate »