Leseombud

Det finnes mange som av ulike årsaker ikke klarer å lese selv. Det kan for eksempel skyldes at synet eller konsentrasjonen svikter. For at disse menneskene også skal få et litteraturtilbud, kan biblioteket tilby leseombud som kan lese høyt for dem. Bærum bibliotek har nå et nettverk av leseombud som leser høyt på ulike institusjoner i kommunen, stort sett bo- og behandlingssentre. Det leses alt fra aviser og dikt til fortellinger og hele romaner. Det er i dag 17 leseombud som er knyttet til biblioteket.

Leseombud er frivillige som bruker av fritiden sin til å lese for andre. De er med i et nettverk av leseombud og inviteres til nettverksmøter i Bærum bibliotek 4-5 ganger i året.

Leseombudsordningen er et samarbeid mellom biblioteket og foreningen Leser søker bok. Leser søker bok er en forening av mange organisasjoner. Deres mål er at alle skal ha tilgang til god litteratur.

 

Har du lyst til å lese høyt for andre?

Hvis du ønsker å få vite mer om ordningen eller har lyst til å prøve deg som leseombud, kan du ta kontakt med Susanna Skurdal (tlf. 67 50 96 50).

 

Bok til alle

Bærum bibliotek Bekkestua og Bærum bibliotek Sandvika har nå en egen hylle med tilrettelagt litteratur, som vi har valgt å kalle Lett-norsk. Dette er litteratur som har et tilgjengelig språk, uten at innholdet er spesielt enkelt. Her finner du noe for enhver smak. Romaner, krim, dikt og ulike faktabøker m.m. I noen av bøkene følger det også med cd. Målgruppen er ungdom og voksne som for eksempel er uvante lesere, har dysleksi, konsentrasjonsvansker eller har et annet morsmål.

Translate »