Leseombud

Det finnes mange som av ulike årsaker ikke klarer å lese selv. Det kan for eksempel skyldes utfordringer knyttet til syn eller konsentrasjon. For å sikre at også disse har tilgang til et godt litteraturtilbud samarbeider vi med frivillige leseombud.

Bærum bibliotek har et nettverk bestående av dyktige og engasjerte frivillige som leser høyt på ulike institusjoner i kommunen. Hovedsakelig gjelder dette bo- og behandlingssentre. Hva lesestunden består av er opp til det enkelte leseombud, men opplesninger fra aviser, noveller, dikt, sang og passasjer fra romaner er vanlig. Biblioteket bidrar også med litteraturanbefalinger til leseombudene.

Leseombud er frivillige som bruker av fritiden sin til å lese for andre. De er med i et nettverk av leseombud og inviteres til nettverksmøter i Bærum bibliotek 2 ganger i året. Leseombudsordningen er et samarbeid mellom biblioteket og foreningen Leser søker bok. Leser søker bok er en sammenslutning av norske organisasjoner som arbeider for at alle skal ha tilgang til god litteratur, uansett leseevne.

 

Har du lyst til å lese høyt for andre?

Hvis du ønsker å vite mer om ordningen eller har lyst til å prøve deg som leseombud, kan du ta kontakt med Erik Silkoset (erik.silkoset@baerum.kommune.no)

 

Bok til alle

Bibliotekene på Bekkestua, Sandvika og Rykkinn har en egen hylle med tilrettelagt litteratur, kalt «Lett Norsk». Dette er litteratur som har et tilgjengelig språk, uten at innholdet er spesielt enkelt. Her finnes noe for enhver smak; romaner, krim, dikt og ulike faktabøker m.m. I noen av bøkene følger det også med CD. Målgruppen er ungdom og voksne som for eksempel er uvante lesere, har dysleksi, konsentrasjonsvansker eller har et annet morsmål.

Translate »