Husmannsplasser

Husmannsplass

Kampen – husmannsplass i Lommedalen. Bildet er tatt 1900

Bilder av husmannsplasser i Bærum

Viktige kilder:

En av de viktigste kildene til informasjon om husmannsveset og de enkelte husmannsplassene i Bærum er Arne Mohus’ oversikt «Husmannsplasser i Bærum». I perioden 1988 – 1996 ble det, i samarbeid med Bærum bibliotek, utgitt 4 hefter. De finnes i trykt form og er nå også digitalisert av Nasjonalbiblioteket og tilgjengelige i fulltekst.

«Husmannsplasser i Bærum» bygger på gårdshistorien i «Bærum : en bygds historie»og gårdenes senere historie. Det meste av stoffet ellers er hentet fra folketellinger, matrikkel og manntall. Noen opplysninger er gjengitt fra lokale skrifter.
Under hvert gårdsnummer er gårdens historie først omtalt, dernest brukene som er fradelt, og sist plassene som hørte til gården.

Arne Mohus. Innledning i b. 1 av Husmannsplasser i Bærum

Husmannsplasser i Bærum.  Av Arne Mohus.1988-1996. 4 bind.
Del 1 – Husmannsplasser i Bærum – gnr. 45 – 72.  Les e-bok   
Del 2 – Gnr. 73 – 94 og Bærums Verk Les e-bok 
Del 3 – Lommedalen og Bærums jernverks grunde.  Les e-bok
Del 4 – Østre Bærum – gnr. 1 – 11 fra Haslum til Høvik Les e-bok

Husmannsvesenet  – husmenn og husmannsplasser

Husmannen bygslet jord eller tomt av en jordeiende bonde, og betalte for dette med en årlig avgift i form av kontanter og/eller pliktarbeid. Stedet der husmannen bor med sin familie kalles for en husmannsplass. En husmannsplass er ikke oppført med eget matrikkelnummer.
Les mer i Wikipedia og lokalhistoriewiki.no

En husmannsplass er et mindre jordstykke med tilhørende hus som er skilt ut fra en gård som egen bruksenhet, men ikke som et særskilt matrikulert bruk.
Les mer i Store norske leksikon

Setre og seterdrift

Setre

Knappnæring 1922

Bilder av setre og seterdrift i Bærum

Viktige kilder:

Vestmarka : seterliv og kølabrenning / Jan Martin Larsen ; Jon Stenseng ; Kjell H. Kittelsen . Asker og Bærum Historielag  2001
I mer enn 3000 år har husdyr beitet i Vestmarka, og setringen i marka er antakelig så gammel. Vi besøker alle de 21 setrene som det finnes spor etter.
Les e-bok

Trygve Christensen. Seterliv – også i Bærumsmarka  – artikkel i fulltekst
Fra: Bærumsmarka før og nå. 1999
Les e-bok

 

Translate »