Burås var husmannsplass under Bjørum gård, senere Bærums Verk

Husmannsplass

Burås – Kjellermuren er en av de få restene etter husmannsplassen som lå her. Bildet er tatt august 2011

BURÅS, Buraas.  Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.1. 1988.

Burås er en av de 13 husmannsplassene under Bjørum, som er nevnt i 1766. Siden Conrad Clausen i 1778 kjøpte Bjørum, har Bjørumskogen og plassen Burås hørt til Bærums Verk.

Buras lå lengst sørvest av plassene, i grense mot Lier. Burås ligger på vannskillet mellom Bærum og Lier.

Burås er sikkert en finneplass ryddet i siste halvdel av 1600. Kjersti Burås, som bodde her eller på Liersiden, var av finneætt. I den første tiden var ikke finnene velsett av bygdefolket. Disse mystiske skogsfolkene ble ofte kalt rug-bønder, hakkebønder eller fantepakk.

I manntallet over husmenn i 1771 er oppført: «Biorums al mindings Skoug – Buras – Johannes Pedersen».

Christen Halstensen var i 1801 husmann med jord. Han var 50 år og kona Mari Jansd. 46 år. Hans Jacobsen, søstersønn, var 10 år. Hans Paulsen, 14 år, var tjenestedreng. Mari Mikkelsd. 36 år, var tjenestepike.  Det bodde også en annen familie på plassen. Knud Andersen 30 år, var arbeidsmann. Birte Henrichsd., hans kone, var 36 år. Deres barn Jan 8, Anne 4 og Knud 3 år.

Anders Hansen 58 år, var i 1835 leilending på Burås. Datteren Haagine Andersd. var 12. Kjersti Henrichsd. var 70 år.

Christen Hansen var i 1851 husmann på Burås. Han var medlem av Marcus Thranes arbeiderforening. I 1865 var Christen Hansen 42 år. Han var husmann med jord. Hans kone Ernstine Nilsd. var 41 år. De hadde 6 barn, Anders 18, Hans 12, Maren 9, Johan 6, Karl 4 og Hermann 1 år. Johanne Svendsd. 24 år, var tjenestepike.

Selv om Burås ligger svært høyt, dyrket de korn og poteter. I 1865 sådde de 1 tønne bygg og 1/2 t. havre. De satte 5 t. poteter – det vil si 2-3 dekar. På fjøset var det 2 hester, 3 kyr og 5 sauer. Det var mange husdyr som skulle ha vinterfor. Høy ble høstet på den store Buråsmyra.  Flere navn på andre myrer forteller at her ble myrgresset slått og tørket – Krokmyr, Stakamyr, Lamyr m.fl.

Christen Hansen bodde fortsatt på Burås i 1878. Hans, Karl, Maren og Johan var hjemme. I 1885 var Christen Hansen 62 år. Hjemme var Karl, Herman og Karoline. Senere over tok sønnen Karl Kristensen plassen Burås. Enken bodde på Burås noen år. Plassen ble fraflyttet i 1904. Hus fra Burås ble flyttet til Bærums Verk, og oppført til bolig for stallmesteren. Slekten etter leilendingene på Burås har senere bodd i Bærum.

De to Buråsplassene på Liersiden ble fraflyttet omkring 1895. Skiløypa mellom Mikkelsbonn og Lindeberget går over Burås. Når en ferdes her i dag, er det vanskelig å tenke seg at store familier levde her og kunne livberge seg.

Translate »