Jordbærhaugen var husmannsplass under By gård i Lommedalen.

Husmannsplass

Jordbærhaugen med Åmotkollene bak. August 2011

Flere bilder av Jordbærhaugen

JORDBÆRHAUGEN gnr. 106. Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.3. 1993

Jordbærhaugen ligger lengst nord av de tre gårdene på By. Gården ligger helt under åsen, vest for Byelva. Jordbærhaugen var husmannsplass under By, men ble senere leilendingsbruk.

Ole Hendrichsen By og Christi Jacobsd. var husmannsfolk fra 1761 til 1766. Han døde i 1764. Barn: Eli 34 og Anna 22 år.

Manntallet over husmenn i 1771: «Bye – Jordberhougen – Johans Monsen».

Johannes Monsen var i 1801 husmann med jord på Jordbærhaugen. Han var 68 og hans kone Marte Jørgensd. 64 år. Datteren Mari Johannesd. var 36 år, enke og fattigunderstøttet. Hennes barn var Lars Olsen 11, Henrich Olsen 7 og Kirsti Olsd. 3 år. Sønnene Lars og Henrich Olsen bodde senere på plassen Engebråtan under Bjerke. Henrich Olsen flyttet senere til Nyhus .

I 1815 var Even Christensen, Nedre Wensås husmann på Jordbærhaugen. Han var 42 og kona Tore Michelsd. 31 år. Det var 4 barn, Christen 9, Chirsti 7, Anders 4 og Birte 2 år.

Even Christensen var i 1825 husmann med jord på Jordbærhaugen under By, tilhørende Bærums Verk. Han var 52 og kona Tore Michelsd. 44 år. Hjemme var 5 barn, Christen 20, Chirsti 17, Birte 12, Henricha 8 og Anne 5 år. Kona Tore Michelsd. var i 1801, 18 år gammel og tjenestepike på Nordre Åmot. – Sønnen Christen Evensen Jordbærhaugen var kartvitne sommeren 1826 under utskiftingen av Lommedalen ålmenning.

Even Christensen var i 1835 leilending på Jordbærhaugen. Han var 62 og kona Tore Michelsd. 51 år. Datteren Anne Evensd. var 16 år. Hun ble senere gift med Johan Nilsen, Johnsrud Mølle. Sønnen Christen Evensen var gift. Han var 30 og kona Anne Hansd. 27 år. Hun var i 1825, 17 år gammel tjenestepike hos Bent Christensen, Nedre Wensås. De hadde 2 barn, Anders 3 og Hans 1 år. Berte Pedersd. 11 år var tjenestepike.

1 1865 var Anders Christensen, sønn til Christen Evensen, husmann med jord på Jordbærhaugen. Han var 33 og kona Barbro Henrichsd., fra Nes i Hallingdal, var 22 år. De hadde 2 barn, Caroline 2 og Anne 1 år. – Moren Anne Hansd. 57 år var føderådskone . Thorine Sørensd. 12 år var tjenestepike. På Jordbærhaugen var det i 1865. 4 kyr og 6 sauer. De sådde 1/8 tønne hvete, 1/4 t. bygg, 1 t. havre., 1/8 t. erter og satte 2 t. poteter.

Olaus Christenen Burudhaugen kom i 1883 til Jordbærhaugen. Han var sønn til Christen Larsen og Maren. Maren døde i 1892 og Christen Larsen i 1906. Olaus Christensen ble gift med Jonette Christof f ersd. Grorud. De hadde 8 barn, Kristian, Einar, Anton, Nils, Kristen, Paula, Margit og Jenny.

Kristian Jordbærhaugen kom til Sletta, Bærums Verk, Einar Jordbærhaugen til Engebråtan under Nedre Johnsrud.

Olaus Christensen var leilending i 1885 og i årene fremover.

Sønnen Anton Jordbærhaugen overtok som leilending. Han drev gården i 1924 og utover til etter krigen. Han var ikke gift, og hadde heller ikke barn.

Edvard Karlsen kom som gårdsgutt til Jordbærhaugen. Han ble gift med Jenny, søster til Anton Jordbærhaugen. Han overtok i 1950 som leilending, og drev gården til Bærums Verk selv overtok driften. Barn: Else og Odd.

By-gårdene er hver på ca. 100 dekar dyrket jord, og Jordbærhaugen på ca. 70 dekar. Besetningen var vanligvis 3-4 hester, 10 kyr og 3-4 ungdyr. Alle tre leilendingene drev med hugst og kjøring i Byskogen.

Bærums Verk drev senere med gressproduksjon til den store besetning med sauer på Verket. Senere er det heller en svak drift på By-gårdene.

CATRINESTUA – JORDBÆRHAUGEN.

I 1825 var Catrine Johnsd. 51 år, enke og arbeidskone i stue uten jord. – Catrine Johnsd. 61 år, enke og fattigunderstøttet, bodde her i 1835. Catrinestua sto like øst for gårdsbebyggelsen på Jordbærhaugen. Catrineekra kalles det vesle jordet ved gården. Navnet er et minne om enken som bodde her.

Husmannsplass

Jordbærhaugen 1950. Flybilde Fjellanger Widerøe. Stabburet mangler her. Det ble flyttet hit først ca. 1960 fra Bærums Verk

Translate »