Godtland

Godtland var husmannsplass under Bjørum gård. Bosatt på slutten av 1600-tallet. Fraflyttet ca. 1890. GOTLAND.  Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.1. 1988. Gotland ligger på Bjørumskogen, som hører til Bærums Verk. Gotland er et såkalt rosende navn. – Den...

Kampen

Flere bilder fra Kampen KAMPEN, DANIELSBRAATEN, NR. 107. Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.3. 1993 Danielsbråtan er kalt rydningsplass . Gården har fått sitt navn etter en av de to finner Daniel Paulsen og Paul Madsen, som omkring 1660 kom fra Sverige, og...

Haugen

Flere bilder av Haugen Haugen gård ligger på nordsiden av Burudvann. Opprinnelig var Haugen, som tidligere het Burudhaugen, husmannsplass under Burud gård. Den ble muligens ryddet og bosatt før finneinnvandringen på 1600-tallet. I 1766 ble Haugen solgt til nye eiere...

Vensåsseter

Vensåsseter var tidligere seter for gårdene Muserud, Kirkeby, Tasserud og de to nederste Vensåsgårdene. Setringa her tok slutt rundt 1960. Vensåsseter ble åpnet for helgeservering vinteren 2002. Skiforeningen og Bærum Hundekjørerklubb driver stedet. Flere bilder fra...

Knappnæring

KNAPPNÆRING. Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.1. 1988 Nedsettende navn. Navnet kommer av de vanskelige forhold i Kjaglia. – En vet ikke om det har vært fast bosetning på Knappnæring. På kart fra 1825 kalles plassen Frogner seter. Setra ligger i Vestre...

Ståvisetra

Ståvisetra var seter for gårdene Stovi, Kveise, Skui og Butterud. Setra var i drift til 1930-årene. Undersøkelser viser  at det var dyrket mark her før Svartedauden. På setervollen står det to hus, et størhus fra 1700-årene og en stall flyttet hit i nyere tid fra...
Translate »