O, Bærum, du skjønne du deilige bygd,
i deg vil vi bygge og føle oss trygg.
Med elver og fjell og knauser,
der mangen en fremmed forbauser
hvor vakker du er.

Når solen sine stråler over bygden seg sender
du er vakker hvor jeg enn blikket mit vender.
Send også en stråle til meg på min vei,
send stråler til alle i bygd og i hei.

Skrevet av Johan Halvorsen, Jar gård, ca. 1930
Litt usikker tekst.

Translate »