Melodi: Den Rhinske Vin

La oss synge Bærums-sangen,
Så vårt hjertes røster må
Tone festlig over vangen
Inn i hjemmets minste vrå.
Og i sangen høit vi hever
Hvad den har i tonevell,
:/:Til en høide op som svever
Høit mot sky til Bærums hell.:/:

Bærums-bygden er så fager;
Fjord med øer, skjær og sund.
Sletter, som mot lien drager
Under åsen stor og rund.
Her er liv og her er virke,
Over dagen er der fred.
:/:Her er helligdom i kirke,
På et fritt og vigslet sted.:/:

Første gang vi bygden skuer
Høit fra Kolsåsnuten ned.
Hjertets slag i sinnet luer
Med en bønn om guddoms fred.
Rundt om foten ligger sletter,
Vakre gårder, store, små,
:/:Og når syd vi blikket retter
Ser vi fjorden bred og blå:/:

Lommedølen, skiens mester,
Nordens idrett ære gjør
Når han hederstegnet fester
På sitt bryst, hvor kanskje før
Han har kors av gull, som viser
At i hopp og langrenn blir
:/:Han den mester, verden priser,
Når han lett på skien glir. :/:

Unge mann og unge kvinne;
Bærums fremtids store håp.
Se nu til om du kan finne
Veien rett mot høiden op.
Fremad, opad må du skride.
Med din Gud og slekt i sinn.
:/:Trygt kan fedrene da vite
At du setter livet inn. :/:

Skrevet av byggmester L.K. Jacobsen, Blommenholm

Translate »