«Lauvsprett» ble startet i 1886. I denne foreningen har «Lommedalssangen» sitt utspring. Vi vet ikke hvilket år den er skrevet, men den er signert med S.B. (Signora Burud?).

Lommedals-sangen

Lommedal! Bygda vår!
Du er vår i sinn og tanker.
Hvor vi enn i verden vanker,
går vår tanke alltid hit
til de fagre bjørkelier,
med sitt gull i sol mot kveld.
Ingensteds har himmelen
slikt stjernevell.

I vår bygd – Lauvspretts lag
har seg gjennom tider strevet,
gjort sin plikt når det ble krevet,
for en ungdoms store sak.
De som åpna veien for oss,
og som tok det tyngste tak,
vil vi tenke på
og minnes her i dag.

På det sted – Lauvspretts hus,
kransa om av bjørk og graner,
vaiende som de var faner
med en sakte, stille brus.
Der har ungdommen sitt virke
gjennom spill og foredrag.
Fortsatt iver! Lyse tider
for vårt lag!

Til  femtiårsfesten for «Lauvsprett» i 1946 ble det også skrevet en sang, signert R. Den begynner slik:

Fra Skollerudkroken til Guribysagen
er «Lauvsprett» samlet på minnedagen.
Tenk laget vårt er halvhundre år,
:/:vi må jo tru når på prent det står.:/:

I firognitti tok lærer Tveten
initiativet og gikk i teten
for ungdomsflokken og fikk istand
:/:det første møte – og kom i gang:/:

med kaffespleiser og møtekvelder
og dengang var ikke Solhaug heller.
De kom inn der det var hjerterom
:/: og Lauvspretts «sal» den stod aldri tom.:/:

Translate »