Utarbeidd av Det Norske Samlaget 2003
Sakprosa

Norsk Ordbok. Historie, plan, arbeidsskipnad. 1932
A.O.Vinje og antikken. 1938
The Voice of Norway. (Med Halvdan Koht) 1944
The Use of Color in literature. 1946
Til Marcus Thranes Idéhistorie. 1949
Amerikanske problem. 1949
American Studies in Europe. I-II 1958
The American Myth and the European Mind. 1961
Dåd og dikt. Essays i utval. 1963
Målstrid og massekultur. 1963. Med eit tillegg tjue år etter. 1985
Det levande ordet. Ei bok om Matias Skard. 1972
Femti glade år. Tale ved ein fest 29. mai 1972, i samband med at Sigmund Skard slutta som formann i Det Norske Samlaget. 1972
Andlet til andlet. Nordiske portrett. 1974
Ein arv til å gøyma. Talar. 1974
USA i norsk historie. 1976
The United States in Norwegian History. 1976
Trans-atlantica. Memoirs of a Norwegian Americanist. 1978
Classical Tradition in Norway. 1980
Solregn. Ein sjølvbiografi. 1980
Mennesket Halvdan Koht. 1982
Vandringar. 1983
Menneske vi møtte. Saman med Åse Gruda Skard. 1985
Karen Grude Koht. Drag av ein kvinnelagnad. 1987
Nynorsk klassikarbibliotek. Ei bokliste. 1988
Alders år. Ei minnebok. 1989

 

Artiklar i Syn og Segn

Diktinga og livet. Melding av Jul Bornholt: Dansk diktning fra den industrielle Revolution til vore Dage. 1933, s 131-157
Kva tykte engelskmennene om Vinjes Englandsbok? 1939, s 433-446
Thomas Chatterton. Barnediktaren frå Bristol. 1939, s 145-154
Det norske teatret. Haustsesongen 1933. Saman med Åse Gruda Skard. 1934, s 80-91
Det norske teatret. Vårsesongen 1934. Saman med Åse Gruda Skard. 1934, s 305-321
Det norske teatret. Haustsesongen 1934. Saman med Åse Gruda Skard. 1935, s 32-43
Det norske teatret. Vårsesongen 1935. Saman med Åse Gruda Skard. 1935, s 318-325
Matias Skard 1846-1946. Dikt. 1946 s 300-304
Til Tarjei Vesaas. Dikt. 1947 s 255-259
Negerproblemet i Sambandsstatane. 1947 s 345-363
Helsing til Studentmållaget frå Det norske Samlaget. 1950 s 401-402
Olav Midttun 70 år. 1953 s 241-248
Mannen. Til minne om Olav Nygard 1884 – 1924 – 1954. Talar. 1954 s 49-51
Ein norsk-amerikanar – Bryn J. Hovde. 1954 s 448-454
Til minne om Olav Aukrust. Tale i Lom ved avdukinga av Dyre Vaas Aukrust-statue Olsokdagen 1954. 1955 s 289-297
Ti års framgang i Det Norske Samlaget. Frå årsmøtet 1960. 1960 s 280-288
Styrmannen går frå brua. Ei helsing til Olav Midttun. 1960 s 433-437
Amerikansk kultur og vår eigen. 1961 s 1-17
Diktaren og visjonen. Nokre ord om Dante. 1961 s 158-167
Hemingway i dag og i morgon. 1961 s 289-295
Universitetet i tida. 1962 s 57-64
Universitetet i vår nye verd. Tale ved årsfesten på Universitetet i Oslo 1963. 1963 s 340-350
Norsk folkehøgskule hundre år. Tale på jubileumsfesten i Elverum 1964. 1964 s 345-355
Frå Dantes Guddomlege Komedie. Med omsetjing. 1965 s 138-143
To dikt. Namnlaus. Andre sida. 1966 s 89-90
Fire dikt. Det må. Ferdig. Som insektet. Her. 1968 s 89-92
Det Norske Samlaget i fortid og framtid. 1968 s 120-131
Ein hippie frå Telemark. Ved avdukinga av Dyre Vaas Vinje-statue. 1968 s 434-437
Kor stort er det store? Olav Aukrust og Tor Obrestad. 1969 s 208-214. (Jf Tor Obrestad: Du gufs av det norske, du ånd ifrå fjell – di klage er mi, 1969 s 110-118.)

Dessutan om Goethe (1962 og 1963), om Emily Dickinson (1951 og 1958), om Horatius Flaccus (1962), om Vachel Lindsay (1960) og om Dante (1965).

Sigmund Skard har skrive mange artiklar i andre tidsskrift enn Syn og Segn.

 

Dikt

For Norge. 1942
Vestanfor havet. 1946
Lang vår. 1946
Sola går mot vest. 1948
Haustraun. 1966
Poppel ved flyplass. 1970
Dikt i utval. 1973
Auga og hjarta. 1973
Ord mot mørkret. 1976
Skymingssong. 1979
Blomster og brød. Dikt om kjærleik. 1983
Atterklang. 1987
Dikt i utval, andreutgåva. 1992

 

Omsetjingar

Einhard og Notker den stame: Karl den store. 1929
Jordanis: Gotesoga. 1932
Under nye stjerner. Amerikansk lyrikk. 1960
Petrarca: Sonettar til Laura. 1962
Vagantviser. 1964
Dante: Den guddomlege komedien. (Med Henrik Rytter.) 1965/1994/1999
Franske dikt. 1967
Framande dikt. (Med Hartvig Kiran og Haldis Moren Vesaas.) 1968. Ny utgåve 1995: Framande dikt frå fire tusen år.
Vesle Lasarus frå Tormes. Frå spansk. 1976
Emily Dickinson. (Med Inger Hagerup.) 1977
Catullus. (Med E. Eggen og A. Steinnes.) 1978
Eugippius: Den heilage Severin. Eit livsbilete frå folkevandringstida. Frå latin. 1991
Johannes frå Saaz: Plogkaren og døden. Ein samtale ved år 1400. Frå tysk. 1991

Samleverk

Norsk litteraturvitenskap i det 20. århundre. 1957
USA in Focus. 1966
Americana Norvegica. I – III. 1966-1971
American Civilisation. (Med A.N.J. den Hollander.) 1968

Oversikt over alle innlegg om Sigmund Skard

Translate »