Setre

Knappnæring 2011

KNAPPNÆRING. Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.1. 1988

Nedsettende navn. Navnet kommer av de vanskelige forhold i Kjaglia. – En vet ikke om det har vært fast bosetning på Knappnæring. På kart fra 1825 kalles plassen Frogner seter.

Setra ligger i Vestre Frogners skogteig. På Knappnæring stod seterhuset på selve fjellet. Hans Frogner la plankegulv i oppholdsrommet, men i melkebua var det fremdeles steingulv .

Karen Olsen var 80 år i 1935. Hun var budeie på Knappnæring i 7 år. – De åpne slettene omkring setra ble i 1960-årene tilplantet med skog. Det var da slutt på husdyrholdet på Vestre Frogner, og ingen storfe på beite i Kjaglia.

Setre

Knappnæring 1922

Flere bilder fra Knappnæring

Translate »