Hovedbygningen på Bærums Verk ble bygget av Anna Krefting etter at den gamle brant ned 1762. Nå blir den brukt til kontorer.

Se alle bildene av hovedbygningen.

Arbeiderboligene i Verksgata er fra 1700-tallet. De ble restaurert i 1984-85. Bygget ut som butikksenter fra 1984 og utover. Nå butikker og verksteder for brukskunst etc. Den gamle Lommedalsveien gikk gjennom Verksgata.

Se alle bilder av Verksgata.

Bærums Verk Hovedgård, Slottet, stod ferdig som residens for daværende verkseier, baron Harald Wedel Jarlsberg, i 1848. Arkitekten var danske Johan Henrik Nebelong, den samme som hadde tegnet Oscarshall på Bygdøy. Likhetstrekkene er tydelige. Det var bebodd av baronens etterkommere frem til 1936, overtatt og maltraktert av tyskerne under den annen verdenskrig, og brukt som bolig for flyktninger fra det brente Finnmark etter krigen. Frem til slutten av 1950-årene var huset hybelhus for arbeidere på Verket, da Harald og Ingjerd Løvenskiold begynte på en omfattende oppussing. Hovedetasjen var ferdig istandsatt i 1968 som bolig for familien. Huset.er i dag bolig for Bærums Verks nåværende eier Carl Otto Løvenskiold og hans familie, som eier bedriften Løvenskiold-Vækerø.

Se alle bilder av Slottet

Klokkeboden bygget ca. 1800 som uthus for fjøset som lå nede ved elven. Ringte for spisetider og arbeidsøkter. Første gang klokken 06.00, så til dugurd kl. 09.00 og ved arbeidstidens slutt kl. 18.00. Klokkens slag og ringing styrte livet på jernverket. Brannfaren ved verket var stor. Når det oppstod brann varslet klokken i tårnet store og små. Ble restaurert etter brannen i 1995.

Se alle bilder av Klokkeboden.

 

Huset til venstre var forvalterbolig. Huset er fra 1890. I 1998 ble dette en pannekakerestaurant som fortsatt er i drift.

 

Vekterstua. Ble også kalt Thorvaldsløkka etter en av brukerne. Verket fikk vekter i 1741 og huset ble bygget omkring da. Fjøs og låve ble bygget ca. 1830.

Se flere bilder av Vekterstua.

Vertshusveien 38. En av arbeiderboligene på Verket fikk navnet Kuba, også skrevet som Cuba, og den ligger tvers over veien for Vigfossen. Bildet er hentet fra lysbildefordraget «På kryss og tvers i Lommedalen» ved Halstein Trulsrud og A. Morgan Olsen.

Flere bilder av Kuba

Fyrhuset ble bygget etter storbrannen sommeren 1923. Bygningen ble brukt til å damptørke materialer som skulle brukes i trevarefabrikken som ble oppført på branntomten til det mekaniske verkstedet. Den store fyrkjelen sørget for rikelig varme. Det ble fyrt med flis. Nå er det bakeri her.

Se flere bilder av Fyrhuset.

Brannstasjonenen ble bygget ca. 1750 i Anna Kreftings tid. I 1767 kom en ny brannvernforordning som ga regler for ildsteder, feiing av skorsteiner og oppbevaring av brennbare og andre farlige stoffer. Den fortalte også hvilke plikter folk hadde ved brann, for noe eget brannvesen fantes ikke. Ved brann kimte Klokkebodens store klokke. Brannstasjonen inneholdt brannslanger, håndsprøyter, lærspann og økser. Egen brannvogn trukket av hester. Den hadde hånddrevet vannpumpe. Stasjonen opplevde to storbranner. I mars 1762 tok det fyr i et kullhus og hovedbygningen brant ned. I juli 1923 brant det mekaniske verkstedet og alle husene omkring, unntatt Gassbygningen. Da det ikke var plass til brannvognen inne i stasjonen. måtte de sage to hull i nordveggen og tre sjekene på vognen ut gjennom disse (derav kassene på veggen).

Gassbygningen. Etter at jernverksperioden var over, ble verket omdannet til støperi og mekanisk verksted. Bygningen ble satt opp i 1870 og sørget for belysning. Bærums Verk var den første industribygning i landet med gassbelysning. I drift frem til 1914. Restaurert 1985/86.

 

Sagbruket på Bærums Verk.  Bærums Verk Saga (Bærums Verk Sag og Høvleri) var et stort sagbruk for Bærums Verk, med høvleri og lager. Det lå omtrent der Mølladammen ungdomsskole nå ligger. I 1963 ble det bygget en ny sag på den siden av eleven kirken ligger nå, mens høvleriet ble liggende til skolen ble bygget i 1995. Tømmer ble fløtet på Lomma til sagbruket og trukket opp til saga med sannsynligvis to kjerrater. En kjerrat er en kjetting som trekker tømmeret langs en bane. Tømmer ble også tilkjørt med bil. Ferdig skårene materialer ble trukket over til høvleriet fra sagbruket på en brokonstruksjon. (Kilde:Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget «På kryss og tvers i Lommedalen»).

 

Ishuset er fra 1700-tallet og ligger på vestsiden av Lomma. Det ble restaurert på 1980-tallet. I huset ble det lagret isblokker til bruk som kjøleskap om sommeren. De tykke steinveggene og sagflisen som ble lagt rundt isblokken hindret at isen smeltet.

Bilder av ishuset.

Translate »