Hvetekornet av Ngugi wa Thiong’o

Boken utkom i 1967,den tredje romanen som tar for seg den dramatiske utviklingen i Kenya før og etter frigjøringen fra britisk styre i 1963. Forfatteren understreker sin egen tilhørighet ved å bytte navn fra James Ngugi til sitt nåværende og i tillegg skrive på det lokale språket kikuyu. Han bor i dag i USA etter at han  ble fengslet i hjemlandet for sine meninger som kom til utrrykk i flere av hans romaner. Han er av flere nevnt som en sterk kandidat til Nobels litteraturpris. Romanen ble oversatt til norsk i 2015.

Handlingen i boken starter med dagene før feiringen av uavhengigheten Uhuru, som betyr frihet på kikuyu. Frihet er et grunnleggende tema i boken. For folket ville dette bety like muligheter uansett rase og stilling, i tillegg til å utrydde fattigdom. For borgerskapet i det nye Kenya vil det bety at de skulle erstatte koloniherrene uten å endre den eksisterende sosiale, politiske og økonomiske strukturen. Tette skildringer av tilstanden i den lille kikuyulandsbyen og menneskene som hører til der, engasjerer leseren helt fra start. Forfatteren presenterer personer som er sterkt preget av krigen. Han skildrer detaljert de politiske spenningene, skikkelser med heltemot, svikere og medløpere, og framfor alt kjærligheten som settes på harde prøver. Thiong’o skriver nådeløst om kolonimaktens representanter, men evner likevel å gi et nyansert bilde av personene. Samtlige personer i romanen blir framstilt på en menneskelig måte som gjør at jeg som leser kan forstå motiver og handlinger og velge om jeg liker det eller ikke. Thiong’o er en mesterlig forteller, han spiller på alle sanser når han beskriver livet i lansbyen, kulturen og tradisjonene. Skal du lese en bok om dekoloniseringen i Afrika, har du her en glimrende leseropplevelse fra Kenya som du vil huske i lang tid.

Lån boken i Bærum bibliotek

Finnes også som e-bok

Translate »