Foto: Haug skole var en av de første fastskolene som ble bygget i Bærum. Den ble tatt i bruk desember 1865. Bildet er fra ca. 1960.

Med skoleloven av 1860 – Lov om allmueskolene på landet – ble faste skoler innført. Tiden med omgangsskoler tok slutt.

Stiftsdireksjonen for Akershus ga 25. oktober 1864 pålegg om at det fra 1. januar 1866 skulle være faste skoler i Bærum:

«Stiftsdireksjonen paalegger Skolecommitionen at foranstalte det fornødne for at Skolene i Bærum fra 1. januar 1866 ophører at være Omgangsskole, hvad enten den saa holdes i egne dertil opførte, eller leiede Lokaler»
Stiftsdireksjonen for Akershus, 25. oktober 1864

I Bærum hadde det også før 1866 vært faste skoler på Bærums Verk og Fossum Verk. I tillegg fantes øvelsesskolen som var tilknyttet Asker Seminar på Bjerke.

Etter at pålegget om faste skoler kom ble det bygget 5 nye kommunale skoler i Bærum. » ble åpnet i 1865, 3 året etter:

1865Evje skole
Første kommunale skole i Bærum, ny til skolestart i 1865.

1865Haug skole
Den opprinnelige Haug skole ble åpnet 11. desember 1865 og er Bærums nest eldste faste skole.

1866Lysaker skole
Innviet 2. januar 1866

1866Lommedalen skole
Åpnet 2. januar 1866 på Nedre Bjerke (Løkka). Nytt skolehus fra 1869. Ny bygning i 1913, påbygget i 1937.

1866Økri skole
Innviet i 1866

Les mer om Bærums skolehistorie i Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.
De fleste artiklene fra boka er tilgjengelige fra bibliotekets nettsider. Se skolehistorie – oversikt over dokumenter i fulltekst. Her bl.a. historien om verksskolene på Bærums verk, Fossum, Høvik verk og Snarøen bruk.
Boka kan også leses som  e-bok  på Nasjonalbibliotekets sider

Et utvalg av andre skoler i Bærum har egne sider:  Bjørum skole  Bjørum skolestue  Grav skole  Høvik skole  Skui skole  Stabekk skole Tanum skole

Bilder fra bibliotekets bildebase:

Translate »