Illustrasjon: Tresnitt av Waldemar Waldor. Illustrasjon fra Beretning om Asker seminariums femtiaarsjubileum den 30te oktober 1884.

Asker seminar var en 2-årig lærerskole, et såkalt «Stiftsseminar» og  startet i 1834 på gården Holo. Bærum var på denne tiden en del av Asker prestegjeld, derav navnet. Sogneprestene i Asker var forstandere for skolen, mens residerende kapellan var bestyrer. Første bestyrer var Knud Gislesen.
I 1839 fikk skolen nye bygninger på Bjerke gård og holdt til her til 1889, da lærerskolen ble flyttet til Holmestrand. Over 1000 elever fikk sin lærerutdannelse her.

Les mer om Asker seminar i «Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924».

Beretning om Asker seminariums femtiaarsjubileum den 30te oktober 1884. Av N. Aars. 1885
Les e-bok

Om Asker seminar i lokalhistoriewiki.no

Seminariets øvelsesskole

I tilknytning til Asker seminar var det også en «Øvelsesskole». Her fikk studentene  praktisk øvelse i å undervise. I 1839 ble en egen lærer ansatt for å undervise på Øvelsesskolen og den fungerte som en fast skole for barn i området. Dette var før skoleloven av 1860 – Lov om allmueskolene på landet – ble innført og faste kommunale skoler lovfestet. Læreren hadde fri bolig i seminarets bygninger og fikk sin lønn fra «Oplysningsvæsenets fond».

Da de nye bygningene ble oppført på Bjerke gård og ble tatt i bruk i 1839 fikk Øvelsesskolen lokaler i sidebygningen, kalt Økonombygningen. Læreren bodde også her.
Da Asker seminar i 1898 flyttet til Holmestrand ble det behov for en egen skole i dette distriktet. Tanum skole ble da bygget på Jonasberget, der skolen fremdeles ligger.
Les mer om Seminariets øvelsesskole og Tanum skole

Bjerketun

Flyfoto av Bjerketun 1950

Bjerketun

Etter at Asker seminar i 1898 flyttet til Holmestrand ble bygningene tatt i bruk som skolehjem/spesialskole, fra 1904 av Bærum skolehjem for piker i det søndenfjeldske Norge, «for saadanne sædelig forkomne barn, hvis forhold ikke har været av graverende art.» Elevene var fra 6 til 12 år, men kunne bli på skolehjemmet til de fylte 18 år.

Seks av bygningene på Bjerketun ble fredet i 2012 av Riksantikvaren: Tunet, Borgen, Granum, vognskjulet, stabburet og stallen.

Bjerketun : psykologens beretning om ti år (1952-1962) på en offentlig verneskole for unge piker. Av Gori Gunvald
Les e-bok

Translate »