Foto: Lommedalen skole ca. 1913. Ny bygning stod ferdig 1913. Andre bilder fra Lommedalen skole

Lommedalen skole, Gamleveien 132, Lommedalen, barneskole (1–7). Ca. 390 elever. Tomt kjøpt av Øvre Trulsrud. Åpnet 2. januar 1866 på Nedre Bjerke (Løkka). Nytt skolehus fra 1869. Ny bygning i 1913, påbygget i 1937. Skolekorps fra 1936. Skolen ble totalrenovert i perioden 2008-2010. Kun bygget fra 1913/1937, som er fredet, ble stående. Øvrige bygninger ble revet og erstattet med nye, moderne lokaler formet som en herregård med den eldste bygningen som «hovedhuset».  Fra ableksikon.no

Lommedalen skole jubilerer

1866-1966

Lommedalen skole 1866-1966. Av Even Hebbe Johnsrud. 1966. – 56 s.

Les e-bok

125 år

Lommedalen skole 125 år – 1866-1991 / redaksjonskomite: Lillian Ingebretsen, Reidun Bye Nystrøm, Kristen Trulsrud. 1991.

Les e-bok

Skolevæsen. Faste skoler: Lommedalen skole

Av Nils Baardseth. Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.

6. Lommedalens skole.
Skolen blev som før nævnt holdt i leiet lokale paa Nedre Bjerke fra begyndelsen av 1866. Men i 1869 blev skolehus med klasseværelse og lærerbolig bygget i likhet med de før opsatte skolehus i bygden. Skolelokalet blev indviet den 1. februar 1870.
I 1879 blev indkjøpt 10 maal jord av Jens Pedersen Bjerke for 110 kr. pr. maal (halvparten blev ydet av amtsskolekassen). I 1892 blev der paabygget en etage til klasseværelse for smaaskolen og bolig for lærerinde. Skolen blev da 4-delt. Før 3-delt. Fra 1. april 1913 blev skolen 6-delt. En lærer til blev ansat og ny bygning opført. Den nye 2-etages træbygning blev opført av bygmester Lars Trulserud og indviet den 22. juni 1913 av skolestyrets formand sogneprest Grøndahl. Den indeholder 4 klasseværelser samt bad og sløidrum i kjælderetagen. Den gamle bygning brukes til skolekjøkken og bibliotek samt til bolig for førstelæreren og en lærerinde.

Barnetal ved skolen:
1866: 84 — 3 klasser
1894: 95 – 4 klasser
1914: 96 (55 g. og 41 j.) — 6 klasser
1915: 103 – 6 klasser
1918: 106 – 7 klasser fra 1. april 1917.

Lærere og lærerinder ved skolen:
Michael Petersen, 1866—69. Se under omgangsskolen.
Olav Jonson, 1870— 76. Han er født i Jondalen (Gransherred) 1847. Tiltraadte 2 februar 1870.
Torer Pedersen, født paa Lagerud i Vestre Bærum, fra 1. april til 23. juni 1877 lærer i Lommedalen. Han flyttet saa tilbake til sin forrige post,
Guldhaug skole i Lier.
Thorvald Larsen, 1877—90, født i Kraakstad, og døde i april 1890.
Magnus Tveten, 1890-98, født paa Tjødling 1867. Ansat fra 1890, til han 1898 efter ansøkning blev overflyttet til Høvik skole.
Severin Samuelsen, 1898—1908, født i Nore prestegjæld, Numedal, 1865. I 1898 blev han ansat i Lommedalen. Fra Lommedalen blev han efter
ansøkning den 20. november 1908 overflyttet til Fossum bruksskole i Østre Bærum, overflyttet til Lysaker skole 1924, men permittert fra 1923.
Torleiv Lid, født i Brunkeberg 1872. Han blev ansat i Lommedalen fra 10. mai 1909, overflyttet til Evje skole 1921.
Anton Bø, født 1885 i Eid prestegjæld i Romsdalen. Han blev ansat i Lommedalen 1913. Efter ansøkning overflyttet til Stabæk skole 1916. Senere til Grav skole.
Edv. Nyrønning ansat 1921 som tilsynslærer.
Judite Voigt, fra 1891 til 1894.
Magnhild Staavi, 1895-98, født paa Hadeland. Hun blev den 7. dec. 1894 ansat i Lommedalen. I Holmsbu 1898-99. Ved Høvik skole 1899-1909.
Birgit Bækkestad, fra 31. oktober 1898 til utgangen av 1900.
Marte Stenstad, 1901-04, født paa Furuseth i Vestre Bærum 1878. Hun blev ansat i Lommedalen 1900 (tiltraadte fra begyndelsen av 1901). Overflyttet derfra 1904 til Fossum verks skole og 1910 til Stabæk skole, f 1912.
Kristiane («Janne») Moen, fra 1904 til 1912.
Valgerd Nielsen, født 1890 i Lyngør (Dyvaag prestegjæld). Hun tiltraadte i Lommedalen den 22. april 1912. I 1919 blev hun efter ansøkning overflyttet til Stabæk skole.
Jesper Garthus, født i Søndre Aurdal 1881. I 1916 ansat i Lommedalen, senere ansat ved Høvik skole.
Ruth Nilssen, født i Lier 1892. Ansat ved Lommedalen skole 20. april 1917, senere ansat ved Høvik skole.
Elling Haugland, født i Mjaaland 1884. Ansat ved Lommedalen skole 4. oktober 1918, senere ansat i Aker, og som ny lærer blev ansat A. Imenes og som lærerinde Sigrid Seim. Leif Kraugerud er sløidlærer.

Translate »