Artikler fra  Bærum: en bygds historie som er tilgjengelige fra bibliotekets nettsider

Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.
Les e-bok

Digitaliserte bøker som er tilgjengelige via Nasjonalbiblioteket / bokhylla.no – alfabetisk etter skolens navn

Belset ungdomsskole 10 år : 1976-1986. 1986. 20 s.
Les e-bok

Berger skole : våre første ti år. 1984
Les e-bok

Bjørnegård skole 1971-1981. 1981. 44 s.
Les e-bok

Eikeli barneskole 25 år : fra husmannsplass til skolegård. 1987. 53 s.
Les e-bok

Evje skole 100 år : 1865 -11. januar- 1965. Av Gunnar Meen. 1965.
Les e-bok

Evje skole 1865-1985 : skolen i solen i øverste sving i Evjebakken. 1985.  40 s.
Les e-bok

Gommerud skole 1972-1982. 1982.
Les e-bok

Grav skole 1917-1967. 1967. 42 s.
Les e-bok

Grav skole 70 år : 1917-1987. 1987. 35 s.
Les e-bok

Haug skole hundre år : 1865- 11. desember -1965. Av Reidar Fuglaas. 1965. 30 s.
Les e-bok

Hauger skole 1969 – 1979. 1979. 40 s.
Les e-bok

Høvik skole 75 år. Redigert av Torleiv Høyland. 1972. 67 s.
Les e-bok

Høvik skole 100 år [redaktør: Rolf Fiske] utgitt av skolen. 1997
Les e-bok

Høvik Verk skole 1873 – 1973. Av John Myhre. 1973. 130 s.
Les e-bok

Jar skole 1926-1951. 1951. 61 s.
Les e-bok

Jar skole : 1926-1976. 1976. 37 s.
Les e-bok

Jong skole 25 år. 1991. 18 bl.
Les e-bok

Lommedalen skole 1866-1966. Av Even Hebbe Johnsrud. 1966. – 56 s.
Les e-bok

Lommedalen skole 125 år – 1866-1991 / redaksjonskomite: Lillian Ingebretsen, Reidun Bye Nystrøm, Kristen Trulsrud. 1991.
Les e-bok

Lysaker skole 100 år. Av Torvald Rustad. 1966. 37 s.
Les e-bok

Lysaker skole 1866-1991. 1991. 29 s.
Les e-bok

Ramstad skole 25 år : 1963-1988. 1988. 27 s.
Les e-bok

Skui skole 1901 – 1951. Av Jakob Venås. 1951. 31 s.
Les e-bok

Skui skole gjennom 100 år : 1901-2001. Red. av Solveig Juel og Reidar W. Torp. 2001. 46 s.
Les e-bok

Snarøya skole 1869 – 1954 : beretning utgitt i anledning jubileumsstevnet på Bergvang 8. mai 1954. 1954. 15 s.
Les e-bok

Snarøya skole 1869-1969 : utg. til jubileet 1969.
Les e-bok

Snarøya skole 1970-2000.  av Oddny Damsgaard. 2003. 23 s.
Les e-bok

Stabekk skole 1906-1981. 1981. 47 s.
Les e-bok

Stabekk skole gjennom 50 år. 1956. 47 s.
Les e-bok

Translate »