Sigmund Skard – Dikt

«Sigmunds Skards dikt er livsfrukter. Nedfelte i dei ligg opplevingar gjennom eit langt og rikt liv, inntrykk frå det nære og handgripelege og frå det fjernaste fjerne vi veit om, frå mange og lange reiser, frå møte med mange slags kulturar, mange slags kunst,...

Sigmund Skard – samlivet med Åse Gruda Skard

    «…forholdet mellom Åse og meg bygde på fjellgrunn sameleis. Vi hadde førebutt oss lenge og omhugsamt før vi gifte oss, og utvikla etter kvart ei deling og eit fellesskap, i kjensle og tanke, som berre vart sterkare med åra. Det galdt både vår...

Sigmund Skard

  «Ingen som kom han nær, kunne unngå å leggja merke til at han var ein personlegdom, ei uvanleg kraft. Han var eit renessansemenneske som femnde så vidt; det stråla interesse og eldhug frå han, ,ja, men meir enn det, alt var bunde saman med ein sterk sans...

Sigmund Skard – målreising

«..den målreising som hadde vore ei hjartesak for meg heilt frå min tidlege ungdom» «I 1963 hadde eg gitt ut eit kampskrift med tittelen Målstrid og massekultur. Der freista eg å setja målrørsla inn i den verdssituasjonen som no tydeleg laga seg til....

Sigmund Skard – Bibliografi

Utarbeidd av Det Norske Samlaget 2003 Sakprosa Norsk Ordbok. Historie, plan, arbeidsskipnad. 1932 A.O.Vinje og antikken. 1938 The Voice of Norway. (Med Halvdan Koht) 1944 The Use of Color in literature. 1946 Til Marcus Thranes Idéhistorie. 1949 Amerikanske problem....

Otto Hagebergs tale ved 100 års-markeringa

Otto Hageberg: TALE 100-ÅRSMARKERING, Sigmund Skard (1903-2003) Det Norske Samlaget 19.08. 2003 Sigmund Skard var fødd 31. juli 1903, det vil seia at for tre veker sidan var det 100 år sidan. Han døydde i 1995 før han fylte 92. Det er fint at Det Norske Samlaget legg...
Translate »