Sigmund Skard – målreising

«..den målreising som hadde vore ei hjartesak for meg heilt frå min tidlege ungdom» «I 1963 hadde eg gitt ut eit kampskrift med tittelen Målstrid og massekultur. Der freista eg å setja målrørsla inn i den verdssituasjonen som no tydeleg laga seg til....

Sigmund Skard – Bibliografi

Utarbeidd av Det Norske Samlaget 2003 Sakprosa Norsk Ordbok. Historie, plan, arbeidsskipnad. 1932 A.O.Vinje og antikken. 1938 The Voice of Norway. (Med Halvdan Koht) 1944 The Use of Color in literature. 1946 Til Marcus Thranes Idéhistorie. 1949 Amerikanske problem....

Otto Hagebergs tale ved 100 års-markeringa

Otto Hageberg: TALE 100-ÅRSMARKERING, Sigmund Skard (1903-2003) Det Norske Samlaget 19.08. 2003 Sigmund Skard var fødd 31. juli 1903, det vil seia at for tre veker sidan var det 100 år sidan. Han døydde i 1995 før han fylte 92. Det er fint at Det Norske Samlaget legg...

Seterliv i Bærumsmarka

Fra: Bærumsmarka før og nå. 1999 Trygve Christensen. Seterliv – også i Bærumsmarka Haslumseter er det seternavnet som i dag er best kjent i Bærumsmarka. Setertjernet og Setermyra like ved understreker at vi er på gamle setertrakter, og Seterbekken har sitt...

Bærums verk

Flere bilder av masovnen. Bilder fra Bærums Verk. Bærums Verk, en industribedrift anlagt 1610 som jernverk og drevet for kongens regning, privateid fra 1624. En av de eldste bedriftene i landet. Se menyen, Industri og næring, for mer informasjon. Digitalt museum Flere...
Translate »