Bebyggelsen på Bærums Verk

Se alle bildene av hovedbygningen. Se alle bilder av Verksgata. Se alle bilder av Slottet Se alle bilder av Klokkeboden.     Se flere bilder av Vekterstua. Flere bilder av Kuba Se flere bilder av Fyrhuset.     Bilder av...

Trekullproduksjon / kølabrenning

Utvinning og bearbeiding av jern i Norge tok til de siste århundrene f. Kr. basert på myrmalm. Større kvanta jern ble først produsert da bergverksdrifta kom i gang fra 1500-tallet. I løpet av 1600-tallet ble det starta flere verk som fikk lang levetid.  Blant dem var...

Kalkbrenning og kalkovner

KALKBRÆNDING. Fra Bærum : en bygds historie b.1. 1920.   (Kapittel Næringsliv av Magnus Tveten) Av kapitlet om bygdens geologi vil vi forståa at kalkbrænding maatte bli en vigtig binæring for gaardbrukerne i Bærum. Allerede kong Magnus Eriksen utstedte en forordning...

Slependen kalkovn

«Slæpenden Kalkverk, Aktieselskap, registrert ved Akers sorenskriveri den 2. juli 1914 og april 1918 med formaal at drive kalkbrud i Asker og Bærum samt at sælge kalstein og brændt kalk» (fra aksjebrev datert april 1918) Kalkfabrikken ble etablert som et...
Translate »