Kalkfabrikker

Kalkbrenningen blir industrialisert i løpet av 1870-tallet. En sentral person her er Caspar Donato Brambani. Han etablerte Sandvikens Kalkfabrik og Teglværk (1871) og  Kampebraatens Kalkfabrik (1874). Senere satte han i drift kalkovnene på Brønnøya. Alle...

Industrihistorie

Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924. Magnus Tveten. Industri: I 1ste bind er fortalt om den industri som var knyttet til de enkelte gaarder: saltbrænding, kalkbruk, møller, sager og teglebrænderier. Med undtagelse av Bærums jernverk fandtes det ingen større...

Høvik verkshistorie

Grunnlaget for Høvik Verk finner vi over 100 år før verket ble grunnlagt. På 1700-tallet kom «trenden» at industri måtte til, og at vi vi norden skulle fremelske industriell aktivitet. Danmark- Norge skulle danne et slags fellesmarked, men forholdene i de...

Høvik verk

Tiden fra engelskmannen Thomas Graham kjøpte Høvikstranden i 1855 til all fabrikkdrift opphørte ca.125 år seinere, kan trygt kalles en lokalhistorisk epoke i Bærum. Ikke bare var Høvik Verk en av hjørnesteinene i norsk glassindustri fram til 1933 og  i annen industri...

Høvik Verk Produksjon

Hovedprodukter Det kanskje viktigste produktet fra Høvik Glasverk var buteljer. Det var stort behov for noe å selge øl i, og salget gikk strykende. I 1871 ble det oppført en ny flaskefabrikk, hvor det også ble laget fiskekavler. Ved den store brannen i 1875 gikk hele...

Høvik Verk Glass

Flasker og lamper Hensikten med det første glassverket var å selge buteljer. Etter en litt dårlig start med lite vakre produkter lå produksjonen ned en tid, men flaskeproduksjonen ble tatt opp igjen i 1871.  Etter at bryggeriene i Christiania begynte å lage bayerøl...
Translate »