Vensåsseter var tidligere seter for gårdene Muserud, Kirkeby, Tasserud og de to nederste Vensåsgårdene. Setringa her tok slutt rundt 1960. Vensåsseter ble åpnet for helgeservering vinteren 2002. Skiforeningen og Bærum Hundekjørerklubb driver stedet.

Setre

Vensåsseter. August 2011

Flere bilder fra Vensåsseter

WENSÅSSETRA. Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.3. 1993

Wensåssetra lå i ålmenningen og var seter for gårdene Nedre Wensås, Kirkeby og Muserud. Etter utskiftingen av almenningen ligger setra i skogteigen til Åmot.

Det er ukjent når Wensåssetra ble bygd. Husene lå der under utskiftingen i 1826. Etter at meieriet ble bygd, ble ofte de høytmelkende kuene holdt hjemme, mens de høstbære kuer og ungdyra var på setra. Wensåssetra var i bruk lenge etter krigen. Da var det mest ungdyr på setra.

Anne Eriksen Haugen var fra Hol i Hallingdal. Hun var budeie på Wensåssetra i 15 somre til 1907.

Husene på Wensåssetra står fortsatt. Størhuset til Muserud ble kalt «Anne-størhuset » etter den tid Anne Eriksen var budeie på Wensåssetra.

Artikkel om Vensåsseter:

Kjell Kirkeby. Vensaas-seter
Fra: Asker og Bærum historielag. Skrift. – nr 38(1998), s. 13 – 27

 

Lydopptak:
Translate »