Setre

Leirplass på Ståvivollen 2008. Fotograf Erik Unneberg

Ståvisetra var seter for gårdene Stovi, Kveise, Skui og Butterud. Setra var i drift til 1930-årene.
Undersøkelser viser  at det var dyrket mark her før Svartedauden. På setervollen står det to hus, et størhus fra 1700-årene og en stall flyttet hit i nyere tid fra Lommedalen.

Stovivollen. Stovi seter. Fra Arne Mohus. Stedsnavn i Bærum 1987:

Stovivollen ligger sørvest for Breimåsan ved nordre gren av Svartebekk. Her var seter for eierne av Stovi. Idag eies Stovivollen av gården Staver. Det gamle seterhuset står fortsatt på vollen. Speidere holder til på Stovivollen.
Under kartforretningen i 1774 ble det opplyst av Anne Hansdatter at alle tre oppsittere på Stovi hadde hver sine bo- og fehus. Hun hadde ligget på seteren øor hennes foreldre og for sbsteren, som også bodde på Stovi. I senere tid lå Maren Olsen (Grosetplassen) på Stovisetra fra ca. 1887 til 1905. Deretter Maren og Edvard Hamang og fra 1920 til 1930 Selma og Anders Tysland.
Det er flere kølabonner omkring Stovivollen. Under befaringen ble det påvist to kølabonner på øst- og nordsiden av Stovivollen. To bonner på vest- og sørsiden som er navngitt som Stovibonner. En tredje bonn er kalt Butterudbonn.

Translate »