Stabekk skole

Stabekk skole

Foto: Stabæk skole ca. 1910. Flere bilder fra Stabekk skole Stabekk skole, Gamle Ringeriksvei 23, Bekkestua, barneskole (1–7). Ca. 370 elever og 45 ansatte, hvorav 26 lærere. SFO-tilbud som benyttes av ca. 200 elever. Da skolen ble etablert i 1906, lå den på motsatt...

Skolevæsen. Verksskolene: Snarøens skole

Av Nils Baardseth. Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924. Snarøens skole. Da der paa Snarøen blev anlagt fabrik til forædling av trælast (høvleri m. m.), blev der 1869 oprettet bruksskole (vedtat av grosserer Valentin Fürst). Et snes barn fra bygden søkte denne...

Skolevæsen. Verksskolene: Høvik verks skole

Av Nils Baardseth. Fra Bærum – en bygds historie. B.2 1924. Etter henstilling fra skolestyret til glasverkets eier, hr. Berg, blev skole paa verket oprettet 1873. Før hadde verkets barn søkt bygdens nærmeste skole, og i de senere aar hadde nærmeste lærer for særskilt...

Skolevæsen. Verksskolene: Fossum verks skole

Av Nils Baardseth. Fra Bærum – en bygds historie. B.2 1924. Som før nævnt blev der 1804 av kammerherre Peder Anker oprettet fast skole paa Fossum jernverk i likhet med den før omtalte paa Bærums verk (ca. 70 skoledygtige barn). Skolen blev, paa grund av bedriftens...
Translate »