Aamodtsaga

Aamodtsaga

Av Kristen Aamodt. Foto: Sagbruket fotografert sent på sommeren 1918. Sagbruket har avsluttet skursesongen, men det gjenstår å stable en del materialer opp til tørk. Materialene nærmest på bildet er sannsdynligvis leieskur og jeg antar at de tilhører Ludvig Rognlien...
Trekullbrenning i gammel og ny tid

Trekullbrenning i gammel og ny tid

Av Martin Trulsrud. Foto: Martin Trulsrud ved stålmilen for trekullbrenning. Fra: Asker og Bærum historielag. Skrift. – nr 24 (1983), s. 6-19. Martin Trulsrud (1881-1971) var gårdbruker på Nedre Trulsrud gard i Lommedalen. Han var farmer i Canada fra 1908 til 1914. Da...

Kølabrenning : viktig næringsvei i 260 år

av Jan Martin Larsen Fra: Asker og Bærum historielag. Skrift. – nr 34 (1994), s. 88-109. Utvinning og bearbeiding av jern i Norge tok til de siste århundrene f. Kr. basert på myrmalm. Større kvanta jern ble først produsert da bergverksdrifta kom igang fra 1500-tallet....
Translate »