Aamodtsaga

Aamodtsaga

Av Kristen Aamodt. Foto: Sagbruket fotografert sent på sommeren 1918. Sagbruket har avsluttet skursesongen, men det gjenstår å stable en del materialer opp til tørk. Materialene nærmest på bildet er sannsdynligvis leieskur og jeg antar at de tilhører Ludvig Rognlien...
Caspar Donato Brambani (1834–1906)

Caspar Donato Brambani (1834–1906)

Av Harald Kolstad. Foto: Caspar Donato Brambani med sin familie i 1878. Fra venstre Peter Tiedemand Malling, herr Brambani, Peter, Dagny, Johannes og fru Brambani. Fra: Asker og Bærum historielag. Skrift. – nr 40 (2000), s. 270-279. Familiær bakgrunn Caspar Donatos...
Trekullbrenning i gammel og ny tid

Trekullbrenning i gammel og ny tid

Av Martin Trulsrud. Foto: Martin Trulsrud ved stålmilen for trekullbrenning. Fra: Asker og Bærum historielag. Skrift. – nr 24 (1983), s. 6-19. Martin Trulsrud (1881-1971) var gårdbruker på Nedre Trulsrud gard i Lommedalen. Han var farmer i Canada fra 1908 til 1914. Da...

Kølabrenning : viktig næringsvei i 260 år

av Jan Martin Larsen Fra: Asker og Bærum historielag. Skrift. – nr 34 (1994), s. 88-109. Utvinning og bearbeiding av jern i Norge tok til de siste århundrene f. Kr. basert på myrmalm. Større kvanta jern ble først produsert da bergverksdrifta kom igang fra 1500-tallet....
Translate »