Ny i Norge

I Bærum bibliotek har vi mange tilbud til deg som lærer norsk og som er interessert i materiale på andre språk. Hvis du ikke finner det du leter etter i vår samling, kom gjerne innom og spør oss om råd. I Norge er det gratis å få lånekort og låne på biblioteket. For å få lånekort må man fremvise gyldig legitimasjon. I Bærum bibliotek kan man låne bøker, filmer og musikk både for barn og voksne, man kan bruke datamaskiner og internett, lese aviser og mye mer. Les lånereglene våre her.

Read this page in English

På biblioteket

Låne språkkurs
Vi låner ut komplette språkkurs. Mange av språkkursene har også ordlister på forskjellige språk. Vi har også det digitale språkkurset Min vei (bruksanvisning og PIN-kode må lånes på biblioteket). Vi låner også ut ordbøker, grammatikk og norskprøver.
Lettleste bøker

Vi har en egen samling med lettlest litteratur, her er noen av våre anbefalinger. Spør også gjerne personalet om råd for andre lettleste bøker å forsøke seg på, og besøk gjerne sidene til Leser søker bok.

Bøker på ditt språk

Vi tilbyr bøker på mange forskjellige språk. Mange av de fremmedspråklige bøkene våre låner vi fra Det flerspråklige bibliotek og vi bytter jevnlig ut samlingene. Hvis du ikke finner ditt språk eller en bok du vil lese kan du kontakte personalet eller bestille selv fra Det flerspråklige bibliotek. Vi tilbyr også appen Pressreader. Laster du ned Pressreader eller bruker en av våre pc-er på biblioteket kan du lese aviser og tidsskrifter fra over 100 forskjellige land på nesten 60 forskjellige språk.

Språkkafe

Bærum bibliotek Bekkestua og Bærum bibliotek Rykkinn tilbyr språkkafé. På biblioteket i Sandvika arrangeres det ikke språkkafé, men både Bærum frivilligsentral og Røde Kors (på Løkketangen) har tilbud.

Andre ressurser

Norskopplæring i Bærum

Kontakt Voksenopplæringssenteret for mer informasjon.

Folkeuniversitetet arrangerer også norskkurs.

Samfunnskunnskap

Her finner du pensum til faget «50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere». Du får viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet. Nettsidene er laget av Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Verdensbiblioteket

Leser du eller noen du kjenner arabisk, somali, tigrinja, persisk eller bosnisk/serbisk/kroatisk? Nå kan man strømme bøker på disse språkene gjennom verdensbiblioteket.no, helt gratis!

Translate »