Kalkovnen på Slependen. 1994

«Slæpenden Kalkverk, Aktieselskap, registrert ved Akers sorenskriveri den 2. juli 1914 og april 1918 med formaal at drive kalkbrud i Asker og Bærum samt at sælge kalstein og brændt kalk» (fra aksjebrev datert april 1918)

Kalkfabrikken ble etablert som et aksjeselskap under navnet Slæpenden Kalkverk i 1914. Det ble da bygd en moderne sjaktovn.
Den siste brenningen fant sted i 1940.

Kalkovnen forfalt i årene etter 1940. Forslag om bevaring kom i 1978 og i 1981 vedtok kommunestyret i Bærum reguleringsplanen for kalkovnen og området rundt. Daværende eier, Slæpenden Kalkfabrikk A/S, stilte ovnen gratis til disposisjon.
Fra 1982 ble kalkovnet restaurert innvendig og utvendig. Offisiell åpningsdag var 27. oktober 1996.

Les mer i boka «Brent kalk» av Kjell H. Kittelsen, s. 125 – 135: Slependen Kalkfabrikk – et viktig industrielt kulturminne.
Les e-bok

Translate »