Eine gård, Lommedalen

Intervju med Helga Eine, f. 1878 og Trygve Eine, f. 1905. Opptak fra juni 1976. Intervjuer er Inger Christiansen.

Vensås, Lommedalen

Intervju med Nora Kokkvold, f. 1912. Opptak fra 15.03.1976. Intervjuere er Ida Flinder og Birgitte Telnæs.

Sleaskjulet, Lommedalen

Intervju med Helge Bakken, f. 1892. Opptak fra 07.05.1976. Intervjuere er Ida Flinder og Birgitte Telnæs.

Seterliv i Lommedalen

Opptak fra 12.11.1981 med Gudrun Kristiansen, f. 1908 og Kjell Kirkeby, f. 1890

Dialektprøver fra Lommedalen

Etter forslag fra sosialrådmann Helge Rognlien besluttet bibliotekutvalget i Bærum i 1961 å ta opp prøver på Lommedalsdialekten slik den ble snakket av eldre lommedøler. Intervjuene ble gjennomført av Kristen Trulsrud i 1963-1963.

Intervju med Ingebret By. Opptak fra 1962 og 1963

Martin Trulsrud forteller om sin ungdomstid i Lommedalen. Opptak fra januar 1963

Intervju med Ragnhild Olsen og Laura Bjerke. Opptak fra 1962 og 1963

Intervju med Edvin Bjerkelund. Opptak fra 1962 og 1963

Translate »