Sandvikens Kalkfabrik og Teglværk. Arbeidere og hester.

Kalkbrenningen blir industrialisert i løpet av 1870-tallet. En sentral person her er Caspar Donato Brambani. Han etablerte Sandvikens Kalkfabrik og Teglværk (1871) og  Kampebraatens Kalkfabrik (1874). Senere satte han i drift kalkovnene på Brønnøya. Alle kalkfabrikkene brukte ringovner.
Fabrikkene ble nedlagt i mellomkrigstiden.

Kampebraatens Kalkfabrik – bilder

Sandvikens Kalkfabrik og Teglværk – bilder

Caspar Donato Brambani

Caspar Donato Brambani (1834-1906)

Caspar Donato Brambani etablerte flere industribedrifter fra 1870-tallet og utover, bl.a. Sandviken Kalkfabrik (1871), Kampebråten Kalkfabrik på Jong (1874), Sandviken Blikvarefabrik (1888), Bjørnegård Teglverk og Sandvikens Takstenfabrik.
Les mer:
Harald Kolstad. Caspar Donato Brambani (1834 – 1906) :  Asker og Bærum historielag. Skrift. – nr 40 (2000), s. 270-279.

Brambanigården – Månedens kulturminne januar 2013 (pdf)

Se også artikkel i Wikipedia «Donato Brambani«

Translate »