Trekullproduksjon / kølabrenning

Utvinning og bearbeiding av jern i Norge tok til de siste århundrene f. Kr. basert på myrmalm. Større kvanta jern ble først produsert da bergverksdrifta kom i gang fra 1500-tallet. I løpet av 1600-tallet ble det starta flere verk som fikk lang levetid.  Blant dem var...

Kalkbrenning og kalkovner

KALKBRÆNDING. Fra Bærum : en bygds historie b.1. 1920.   (Kapittel Næringsliv av Magnus Tveten) Av kapitlet om bygdens geologi vil vi forståa at kalkbrænding maatte bli en vigtig binæring for gaardbrukerne i Bærum. Allerede kong Magnus Eriksen utstedte en forordning...

Slependen kalkovn

«Slæpenden Kalkverk, Aktieselskap, registrert ved Akers sorenskriveri den 2. juli 1914 og april 1918 med formaal at drive kalkbrud i Asker og Bærum samt at sælge kalstein og brændt kalk» (fra aksjebrev datert april 1918) Kalkfabrikken ble etablert som et...

Kalkfabrikker

Kalkbrenningen blir industrialisert i løpet av 1870-tallet. En sentral person her er Caspar Donato Brambani. Han etablerte Sandvikens Kalkfabrik og Teglværk (1871) og  Kampebraatens Kalkfabrik (1874). Senere satte han i drift kalkovnene på Brønnøya. Alle...

Industrihistorie

Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924. Magnus Tveten. Industri: I 1ste bind er fortalt om den industri som var knyttet til de enkelte gaarder: saltbrænding, kalkbruk, møller, sager og teglebrænderier. Med undtagelse av Bærums jernverk fandtes det ingen større...
Translate »