Fotograf Fritz Holland, 1874-1959. Bærums Verk. Etter tresnitt i Skilling-Magazin 1858, s. 325

I 1603–04 ble det funnet jernmalm i områdene ved Kirkerudåsen og Eineåsen, og i 1610 inngikk Christian 4 en kontrakt med Paul Smelter, kongens bergverksmann, som for egen regning bygde smeltehytte på Wøyen. Her var 33 mann i virksomhet. Noe senere ble det bygd hytte ved Gommerud gård. Paul Smelter fikk ideen om å slå sammen alle smeltehyttene i Bærum til én enhet, og til dette formålet ble i 1615 fire gårder kjøpt inn. Kongen hadde tro på dette som den mest lovende malmforekomsten i oslotraktene, og alle smeltehyttene i denne regionen ble flyttet hit. Bærums Verk var dermed et tidlig uttrykk for ideen om rasjonalisering og stordrift.» Kilde: ableksikon

Magnus Tveten: Bærums Verk
Fra Bærum – en bygds historie. B.2. 1924

Den 17. februar 1610 skrev kong Kristian den fjerde til statholder Kruse med en mand som først kaldes Paul Smelter, men i et senere brev Mester Peder Povel Hammersmed, som hittil hadde bodd i Helsingør. Denne mand hadde indgaat en overenskomst med kongen. Han skulde paa egen bekostning bygge en jernhytte i Bærum imot av kongen at erholde 200 daler samt det fornødne byggemateriale.

Dog skulde der i nævnte sum avkortes værdien av den forrige hytteredskap. Derav kan man se at der før stod en jernhytte der, men fra hvilken tid denne skrev sig, kan ikke bestemt paavises.

Les hele artikkelen

Translate »