Det blå lys av Stig Dalager

Liker du tykke bøker og leser du dansk? Da er dette boken for deg! Du vil sitte igjen med en sterk opplevelse av et bemerkelsesverdig liv. Boken begynner med Marie Curies dødsleie. Hun er avkreftet og anemisk etter 35 års påvirkning av radioaktive stoffer. Herfra får vi et tilbakeblikk på livet hennes. Hun vokser opp i en intellektuell, men fattig familie i Warszawa. Hun mister moren i ung alder. Dette er et stort tap for Marie og søsknene, men den sterke viljen hennes hjelper henne framover. Hun har en stor kjærlighet for landet sitt og derfor blir hatet mot den russiske undertrykkelsen stort. Hun holder polsk språk og kultur i hevd og arbeider som guvernante hos bedrestilte familier. Hun tjener penger til sitt eget spartanske liv samtidig som hun hjelper søsteren med legestudier i Paris. Kvinner hadde ikke muligheten til å studere i Polen. Marie må også gi avkall på sin store kjærlighet Casimer, hun blir ikke akseptert i hans familie på grunn av stand og bakgrunn. Hun sparer videre opp slik at hun også kan studere i Paris ved hjelp av Bronias og egne penger når storesøsteren er ferdigutdannet. Gjennom studier kan hun frigjøre seg fra alt det vanskelige i Polen.

I Paris gjennomfører hun studier til bestekarakter. Lærere og medstudenter blir slått av hennes fantastiske intellekt og kunnskaper. Hun møter Pierre Curie. Det blir et kjærlighetsfylt ekteskap hvor begge er lidenskapelig opptatt av vitenskapen og felles forskning under svært kummerlige forhold. Deres eksperimenter fører fram til oppdagelsen av polonium og radium. Resultatene blir offentliggort, de vil det skal komme alle tilgode, ikke tjene seg rike på oppdagelsene. De blir verdenskjente, men misliker fokuset de får. Sammen mottar de Nobelprisen i fysikk i 1903. Pierre dør i en meningsløs trafikkulykke og Marie er utrøstelig. Hun har døtrene og vitenskapen å holde fast i. I tomrommet etter Pierre, innleder hun et forhold til en annen gift forsker. Hun blir utsatt for rasistiske, nasjonalistiske og antifeministiske krefter – skittkasting i full offentlighet. Hun kommer videre i sitt vitenskapelige arbeid, nå preget av dårlig helse, men med stadig økende berømmelse. Hun mottar Nobelprisen i kjemi for sitt arbeid i 1911. På tross av alle hindringer er Marie Curie en høyst moderne kvinne i en tid hvor kvinnesynet hadde lav status i forskerkretser. Motstanden hun møter, intellektet, en ekstrem selvkontroll og viljen til å oppnå resultater gjør at hun finner sin vei i livet.

Dalager har tydeligvis stor innsikt i et biografisk materiale. Dette bruker han i sine skildringer av Marie som menneske, hennes relasjoner og kjærlighet til sin familie, sine døtre og tre menn i livet. Jeg ble sterkt berørt av historien til tross for utlegninger av vitenskapelige termer og tenkemåter.

Lån boken i Bærum bibliotek

 

 

Translate »