Du og jeg ved daggry av Glenn Ringtved og Sanne Munk Jensen

Dette er en mørk historie. Vi skjønner tidlig at det dreier seg om et selvmord i boka. Det antydes tidlig, men vi vet ikke hva som egentlig har skjedd. Vi sitter hele tiden med en følelse av spenning mens vi leser. Hva har egentlig skjedd? Og hvordan kunne det skje?

Det blir ikke avslørt før helt i slutten av boka.

Louise er 16 år gammel og blir tiltrukket av Liam som er veldig annerledes enn henne. Han vil leve fritt uten forpliktelser, men for å overleve må han jo tjene penger. Og etter hvert skjønner vi at han og en kamerat kommer inn i et narkotikamiljø hvor de kan tjene penger. Etter hvert blir de viklet inn i noe som de ikke ser noen vei ut av.

Louise forteller historien etter sin død.

Handlingen går fram og tilbake i tid fra det som skjedde før den fatale hendelsen og foreldrenes/familienes reaksjoner og sorg etter hendelsen

Louise har et ensidig syn på foreldrene i starten, men mot slutten ser hun at de er mye mer enn hun har trodd. At de ikke er ufeilbarlige, men likevel er glad i henne.

Det er et slags håp mot slutten av boka. Louise gjennomgår en slags oppvåkning etter sin død. Selv om hun ikke kan gjøre om dette; det er en katastrofal avgjørelse.

Det er en forsoning mellom Louise og foreldrene i slutten av boka.

 

Translate »