«Statsmaktene» er digitale dokumenter fra de tre statsmaktene: regjering, storting og domstolene. Til sammen representerer dette en unik kilde til det politiske Norge.

Stortingsforhandlingene utgjør i seg sjøl 2,4 millioner sider, det er faktisk alle trykte dokumenter fra Riksforsamlingen i 1814 og det første overordentlige storting høsten 1814 fram til vårsesjonen 2001. Nettstedet inneholder også relevant materiale av såkalt ikke offisiell karakter, registre som er utarbeida av Haffner, Johansen, Høeg, Eriksen, Fogtman, Wessel-Berg, Schmidt og andre. Relevant støttelitteratur er også digitalisert, og alle dokumentene i serien Norges offisielle utredninger (NOU’ene). Tilfanget av aktuelt materiale vil øke etter hvert som mer blir lagt ut i tjenesten.

Dette er mye brukt dokumentasjonsmateriale, og det har helt sida 1814 hatt en sentral posisjon for forståelsen av det norske samfunnet. Mange flere vil ha tilgang til disse kildene når de kan sitte heime med alle Stortingsforhandlingene på skjermen.

«Statsmaktene» er ei stor satsing i Nasjonalbiblioteket. Det har vært viktig å gjøre dette omfattende og til dels uoversiktlige materialet lettere tilgjengelig for flere. Tjenesten er ett av Nasjonabibliotekets bidrag til feiringa av grunnlovsjubileet i 2014.

Stortinget har valgt å strukturere stortingsforhandlingene etter hovedregistrene, mens Nasjonalbiblioteket bruker navigatorer og søk i fulltekst. De to løsningene utfyller hverandre. Gå til Stortingets portal

nb.no

Translate »