Lappjævel av Kathrine Nedrejordet

Sammol er en samisk gutt på 7 år , som i begynnelsen av boka er på vei, gående sammen med sin far til skolen han skal begynne på. Dette er en internatskole i Finnmark, langt fra hans hjemsted  der norsk er undervisningsspråket.

Sammol har ikke lyst til å begynne på denne skolen, men faren sier at foreldrene kan komme i fengsel hvis han ikke gjør dette. Han kan ikke noe norsk fra før og han får et brutalt møte med skolen. Det første skolen gjør, er å endre navnet hans til Samuel, den norske varianten av navnet.  Dessuten begynner elevene han skal dele rom med, straks å mobbe og plage ham. De tisser i senga hans og kaller ham «lappjævel».

Handlingen i boka er lagt til 1950-tallet da fornorskningen av samene og kvenene kanskje var på sitt sterkeste. Det gjaldt ikke bare det samiske språket, men at alt det de hadde kunnskaper om fra de første barneåra måtte glemmes, som reindriften f.eks.

Siden det ikke er lov til å snakke samisk på skolen, så er det vanskelig for Sammol å kommunisere med de andre. Lærer Pedersen snakker i starten heldigvis litt gebrokkent samisk  til Sammol, for at han skal forstå hva han skal gjøre i klasserommet.

Sakte men sikkert plukker han opp språket, og prøver å  innrette seg i det nye miljøet, selv om det er vanskelig. Gymtimene blir et positivt avbrekk for Sammol.  Lærer Pedersen ser at han har talent som sprinter. De trener på sekstimeteren og læreren hjelper ham til å trene seg opp for å bli med i kretsmesterskapet. Lærer Pedersen er et lyspunkt og støtte  for Sammol på skolen, men en dag er læreren  plutselig borte og de får en ny lærer.

Det skjer mye underveis i boka, men  en dag får Sammol nok – og rømmer.  Han drar den lange veien hjem til foreldrene, men oppdager at han ikke føler seg hjemme i noen av kulturene lenger; den samiske eller den norske. Han har glemt mye av arbeidet med reindriften og faren blir skuffet over ham.

Boka  er godt skrevet og har en spenning underveis, så vi hele tiden lurer på hvordan det vil gå med Sammol, helt til den ender i en litt overraskende slutt!

 

Lån boka her            Eller på Bookbites

Translate »