Stian lærer førstehjelp av Jørn Jensen

Far og Stian skal på førstehjelpskurs. De lærer  mye om å hjelpe folk som er skadet.

Stian lærer å bandasjere fars arm og fot. Etter han har bandasjert fars fot, får han masse skryt.

Men Stians far er også flink.

Han lærer å gi kunstig åndedrett på en dukke.

På slutten av dagen får alle på kurset en medalje og en liten koffert med førstehjelputstyr.

På veien hjem møter Stian og far en dame som har snublet

i lenken til hunden sin og skadet foten.

De løper bort for å hjelpe. «Ta det med ro, frue», sier Stians far.

«Vi skal redde deg. Jeg skal gi deg kunstig åndedrett».

«Nei, takk», sier damen.

«Det skal du ikke. Jeg har bare slått foten.»

Stian bandasjerer foten hennes flott, mens faren blander litt sammen det de har lært på kurset.

Slik blir dette en humoristisk bok, samtidig som det er en fortelling om førstehjelp.

Faren vil spjelke hundens hale og finner ut at det også er noe galt med øret til hunden.

Damen blir litt forbauset over all forbindingen, særlig på hunden.

Far roser Stian for den flotte bandasjen på damens fot.

Dette er enda en hyggelig og morsom fortelling, både i tekst og bilde,

om Stian og faren hans.

Boka har korte, enkle setninger.

Translate »