I disse korona-tider er kunsten mindre tilgjengelig og innelåst i stengte museer. Men heldigvis kan vi dykke inn i kunsten allikevel – gjennom å lese bøker!
Her får du 5 anbefalinger av bøker om kunst.

Karl Ove Knausgård: Skogen og elva. Om Anselm Kiefer og kunsten hans
I denne boken møter Knausgård kunstneren Anselm Kiefer flere ganger med tanke på å skrive en artikkel om ham. Kunstneren selv fremstår som en litt uklar skikkelse, kanskje i kraft av hans tilbaketrukkethet. Boken stiller mange interessante spørsmål: Hva gjør kunsten med oss når vi ser på den, og hva stiger den opp fra? Hvordan kan bilder uten mennesker være ladet med det menneskelige? Hvordan kan et tomt landskap være ladet med historie? Hva er egentlig forholdet mellom kunsten og kunstneren? Knausgård kretser rundt disse spørsmålene, samtidig som han iscenesetter seg selv på interessant, knausgårdsk vis.

Skildringene av kunsten er utrolig levende og billedskapende (!), til tross for at jeg ikke er spesielt kjent med kunstnerskapet utover å ha sett bokhylle-skulpturen som står på Astrup Fearnley-museet i Oslo. Det er kort og godt en utrolig fascinerende bok om kunst og en kunstner som lager kunst som baserer seg på samtidens og fortidens myter og menneskets forhold til naturen.

Knausgårds Så mye lengsel på så liten flate. En bok om Edvard Munchs bilder anbefales også på det sterkeste!

 

 

Kjetil Røed: Kunsten og livet – en bruksanvisning
Hva er kunst, og hvordan kan den hjelpe oss til å forstå oss selv? Kunstkritiker og Billedkunst-redaktør Kjetil Røed undersøker i denne boka hvordan kunst kan hjelpe oss med å finne en klarere sammenheng og retning i våre egne liv. Han gransker elleve ulike dyder – oppmerksomhet, dømmekraft, tilbaketrekning, nysgjerrighet, erkjennelse, håp, samarbeid, tvisyn, håndverk, kjærlighet og solidaritet – med ambisjon om å øve på verdier, med kunsten som plattform. Det er en personlig bok som fører leseren inn i kunstens verden og gir et grunnlag for å se kunst som er innsiktsfullt og interessant.

 

Lotte Konow Lund: Om kunst. 25 kunstnersamtaler
Hva mister vi når en kunstner dør og ikke lenger kan sette ord til egne arbeider? Det er spørsmålet kunstner og skribent Lotte Konow Lund stiller som utgangspunkt for denne boka og for de 25 intervjuene hun har gjort med toneangivende norske samtidskunstnere. Dette er kunstnere på ulike stadier i livet, den eldste ble ferdig med utdannelsen i 1959 og den yngste i 2016, og som jobber med svært ulike former for kunst.  Derfor er det en mangfoldig bok med en lang rekke temaer, som for hvert nytt intervju zoomer inn på individuelle kunstsyn, livførsler og måter å gjøre tingene på, og derfor svært forskjellige sammenhenger mellom kunst og liv. Svært spennende lesning.

 

Sverre Bjertnæs: Mine bilder. Om kunst og alkoholisme. Essays
Sverre Bjertnæs er en norsk maler og grafiker. Han var elev av Odd Nerdrum, men har ikke oppnådd samme suksess som kunstner som sin læremester. Allikevel representerer denne boka noe nytt og annerledes i form av nåtidsskildringen av hans liv og kunst sett i sammenheng, hans fandom av Nerdrum, hans alkoholisme og den viser frem et menneske som virkelig har noe på hjertet men langt fra er perfekt. To ting har preget ham gjennom store deler av hans karriere: Å samle på verk av kunstnere han beundrer, og hans forhold til alkohol.  Med utgangspunkt i beskrivelser av bilder han har på veggen, forteller Bjertnæs om sitt eget liv.

Translate »