The Biggest Little Farm (2018)

Menneskene har gjennom sin levetid på jorden tatt stadig mer kontroll over naturen. Mange steder har det ført til en utarming av det naturlige mangfoldet. Hva skjer om vi forsøker å gi naturen tilbake muligheten til å regulere seg selv? Denne dokumentarfilmen er et imponerende og detaljrikt bilde av hvordan de naturlige økosystemene finner sine egne veier til å jevne ut menneskelige forsøk på å styre dem. Og hvordan vi kan hjelpe naturen med å gjenerobre det vi har tatt fra den, og samtidig leve av det den gir oss.

Molly og John Chester har en drøm. De vil rømme fra storbylivet og starte en gård basert på økologiske grunnprinsipper. Da de blir truet med utkastelse fra leiligheten i Santa Monica, fordi hunden Todd bjeffer konstant når de er borte på arbeid, bestemmer de seg for å gjøre alvor av drømmen. De finner en investor, og en time utenfor Los Angeles finner de en vanskjøtt gård. I realiteten er det 80 hektar med uttørket jord og generelt dårlige vekstvilkår. Er det virkelig mulig å få dette karrige landskapet til å leve igjen?

De får hjelp til å realisere drømmen av venner og ildsjeler. En av disse er en konsulent for tradisjonelt landbruk, som blir særlig viktig gjennom oppstartsprosessen. Han heter Alan York, og en rørende personlig historie flettes inn, da Molly og John utvikler et nært vennskap med Alan. Sterkt avhengige av hans ekspertise, får de langsomt farget landskapet grønt igjen, inntil de brått må klare seg på egen hånd. Filmen er spekket med mye varme og omsorg for både dyr, mennesker og natur. En av de mest sjarmerende scenene i filmen, er da hanen Greasy flytter inn hos den fullvoksne grisen Emma.

Livet til dyrene og plantene kan fra et menneskelig dyrkingsperspektiv av og til fremstå som en ond spiral. Vi ser det tydelig når all jobben med å frembringe en god fruktavling, bokstavelig talt bærer frukter den tredje våren. Idyllen blir raskt brutt, da dette også tiltrekker seg store flokker med stær, og etterhvert mengder av insekter. Alans mantra er mangfold, og det gjelder hele tiden å finne den rette balansen. Prærieulven tar hønene, jordekorn ødelegger avlinger, men hva om prærieulvene også kan bidra til å regulere bestanden av jordekorn? Etter at prærieulvene har drept store deler av hønseflokken, setter Molly og John opp et nattkamera. Da får de et nytt perspektiv på disse dyrene, som de har trodd kun har vært en kime til ødeleggelse. Flere kyr og sauer fører til mer avføring, som gir grobunn for flere fluelarver. Disse er igjen mat for hønene, som også kan ta seg av biller, og snegler er en delikatesse for gjess. Slik tilegner Molly og John seg stadig ny lærdom om nytten hver enkeltbestand i naturen har for helheten. Betydningen av mangfold i det de bygger viser seg å være helt vesentlig.

Det gjelder å finne den rette balansegangen mellom nytte og skade, mellom dyrenes behov og gårdens behov. Dypest sett handler det om å gi naturen muligheten til å rydde opp selv. Spørsmålet er bare hvordan vi kan legge til rette for at denne muligheten skal by seg, og hvor mye energi og krefter vi skal bruke på denne tilretteleggingen. I et større perspektiv kan vi også spørre oss hvor mye vi mennesker ødelegger av naturlig regulerende økosystemer, ved hogst og utbygging.

Det er imponerende å se at det finnes mennesker som er villig til å kjempe så hardt for å gi naturen best mulige vilkår. Molly og John kjemper seg gjennom en rekke kriser, der de fleste av oss for lengst hadde gitt opp. Gjennom åtte år følger vi dem og alle som arbeider sammen med dem mot et felles mål, gjennom kaos og triumf, håp og frustrasjon. The Biggest Little Farm er et varmt og inspirerende innblikk i hvor små vi mennesker egentlig er, sammenliknet med naturens egne mekanismer. Samtidig gir den også håp, der den viser hva som er mulig, med hensyn til gjenoppretting av naturen vi har forsømt.

Lån filmen på Filmoteket

Bestill filmen fra Bærum bibliotek

Translate »