I forbindelse med det amerikanske valget har spredningen av falske nyheter eksplodert, se artikkel i BuzzFeed News. Nettsider med tull og løgn er ikke noe nytt, og det har alltid vært en del av den digitale kunnskapen å kunne avsløre slikt (Kildebruk og Nettvett). Det nye nå er at indignasjon, harme og manglende kritisk sans fører til at løgn så lett blir spredd med den delingskulturen facebook fremmer. Både facebook og Google melder at de vil prøve å motvirke utviklingen, men vi alle må skjerpe oss! Jeg har skrevet et nytt avsnitt om dette i nettguiden, se Aviser, nyheter og nyhetssøk.

Og så melder The Boston Tribune at «Obama Passes Executive Order Banning all «Fake» News Outlets». Fantastisk, nå blir det tatt affære! Det siste Obama får gjort er å sette en stopper for uvesenet! Dette kommer frem til og med i en avis med «News you can trust». Men det viser seg selvfølgelig at dette også er en falsk nyhet!  Et raskt googlesøk på avisartikkelens tittel viser oss at dette allerede er avslørt som løgn. Men denne avisen fremstår jo som troverdig? Sjekk nettstedet på en «whois», f.eks her cqcounter.com/whois/ og du ser at «avisens» nettsted ble opprettet i september 2016. Bare det burde være nok til å styrke mistenksomheten.

Så, kos dere med denne videoen fra det svenske nettstedet Viralgranskaren.    Eller tilbake til Nettguiden.

Translate »